โตเกียวมารีนประกันสุขภาพ

เกี่ยวข้อง

โตเกียวมารีนประกันสุขภาพช่วยคลายความกังวล

เงื่อนไข

คุ้มครองตลอดระยะประกัน

อายุ

18 ปีขึ้นไป

ประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต

เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เงื่อนไข

คุ้มครองตลอดระยะประกัน

อายุ

1-60 ปี

ประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่า

เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่าสร้างความเชื่อมั่นลูกค้า

เงื่อนไข

คุ้มครองตลอดระยะประกัน

อายุ

1-89 ปี

ประกันสุขภาพ fwd

เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ fwd พร้อมบริการผู้ใช้อย่างดี

เงื่อนไข

1 ปี

อายุ

80 ปี

ประกันสุขภาพวิริยะ

เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพวิริยะที่แข็งแกร่งพร้อมดูแลคุณ

เงื่อนไข

คุ้มครองตลอดระยะประกัน

อายุ

5-60 ปี

ประกันสุขภาพ aia

เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ aia เลือกแผนที่เหมาะกับคุณ

เงื่อนไข

อายุครบ 90 ปี

อายุ

90 ปี

ทำงานหนักมาทั้งที อย่าลืมซื้อประกันสุขภาพให้ตนเองด้วย

“สุขภาพ” เป็นทรัพย์สินที่มีราคาแพงยิ่งกว่าทรัพย์สินใด ๆ เพราะหากสุขภาพเสื่อมโทรมเมื่อไหร่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยจนทำงานไม่ได้ ก็จะกระทบ้านต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลก็สูงเช่นกัน ทั้งนี้ เราจึงควรซื้อประกันสุขภาพเอาไว้บ้าง เพราะประกันชีวิตสุขภาพจะช่วยรองรับความเสี่ยงด้านค่ารักษาพยาบาลและให้เงินชดเชยรายได้กรณีหยุดงาน ซึ่งการทําประกันสุขภาพในปี 2022 ก็ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันเหมือนกับประกันรถยนต์ออนไลน์ มีทั้งที่เป็นประกันสุขภาพเดือนละ 300 บาท ประกันสุขภาพเดือนละ 500 บาท หรือประกันสุขภาพเหมาจ่าย ซึ่งถ้าถามว่าเราควรทําประกันสุขภาพที่ไหนดี ซึ่งก็อาจตอบได้ว่าควรดูที่นโยบายระยะเวลาคุ้มครองและเงื่อนไขอื่น ๆ ว่าเหมาะกับเราไหม อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับเบี้ยประกันสุขภาพไว้ด้วย โดยเราไม่ควรเลือกกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันสูงกว่าที่เรารับไหว เพราะไม่เช่นนั้นประกันสุขภาพที่เราซื้อไว้อาจเป็นภาระได้

ก่อนซื้อประกันสุขภาพ ควรรู้อะไรบ้าง?

ก่อนที่เราจะซื้อประกันสุขภาพ จำเป็นอย่างมากที่ต้องรู้รายละเอียดเงื่อนไขของประกัน ซึ่งนอกจาเรื่องของระยะเวลาคุ้มครอง และเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายแล้ว ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราควรรู้เช่นกัน เช่น ประกันสุขภาพที่เราเลือกคุ้มครองทุกโรคหรือไม่? ซื้อประกันชีวิตสุขภาพแล้วให้การคุ้มครองทันทีหรือเปล่า? เบิกใช้วงเงินได้เฉพาะผู้ป่วยในหรือไม่? แล้วถ้าต้องเบิกจ่ายเป็นแบบเหมาะ หรือว่าแยกจ่าย? หรือจะเป็นคำถามที่ว่าหากเจ็บป่วยที่ต่างประเทศ ประกันสุขภาพยังคุ้มครองอยู่ไหม? ซึ่งคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องถามกับตัวแทนประกันให้ได้รับความกระจ่าง หรือเราสามารถดูข้อมูลทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของประกันสุขภาพที่เราเลือกทำไว้ และอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญคือการซื้อประกันควรมองที่ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันด้วย ซึ่งบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือและเหมาะกับการใช้บริการต้องเป็นบริษัทที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย และให้การบริการที่เป็นธรรมกับผู้ซื้อประกันสุขภาพ ตัวอย่างบริษัทประกันชั้นนำที่เชื่อถือได้ เช่น ประกัน aia สุขภาพ หรือ บริษัทซิกน่าประกันภัย

ประกันสุขภาพเหมาะกับใครบ้าง?

บางคนมีมุมมองต่อการทําประกันสุขภาพว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีค่า แต่บางคนก็มองว่าการซื้อประกันสุขภาพเป็นเรื่องสิ้นเปลือง ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนมีมุมมองและเห็นถึงความสำคัญที่ไม่เหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะความเหมาะสมของสถานะของตนเองก็เป็นไปได้ ซึ่งคนที่เหมาะกับการซื้อประกันคือคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน เพราะการมีประกันสุขภาพคุ้มครองจะช่วยให้อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งประกันชีวิตสุขภาพยังเหมาะกับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีอีกด้วย เพราะประกันชีวิตสุขภาพสามารถลดหย่อยภาษีได้สูงถึง 1 แสนบาท นอกจากนี้ ประกันสุขภาพยังเหมาะกับคนที่มีความกังวลว่าตนเองต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกด้วย อนึ่ง ในปี 2565 นี้ เราสามารถเลือกรมธรรม์ที่เรารับเบี้ยประกันไหวได้ เช่น ประกันสุขภาพ fwd ประกันสุขภาพเดือนละ 300 บาท และประกันสุขภาพเดือนละ 500 บาท ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับการคุ้มครอง สบายใจ ในจณะเดียวกันก็ไม่ต้องเสียเบี้ยประกันสุขภาพที่แพงเกินความจำเป็น