วิธีตรวจสอบประกันสังคมผ่านแอพเช็คประกันสังคมออนไลน์ในปี 2022การตรวจสอบประกันสังคมมีความสำคัญอย่างไร ปี 2022

การตรวจสอบสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิผู้ประกันตนเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมควรจะต้องรู้ไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเวลาเกิดการเจ็บป่วย รวมไปถึงกรณีการคลอดบุตรและการรับบริการทางทันตกรรมในโรงพยาบาล หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเช็คสถานะประกันสังคมได้ด้วยตัวเองว่าเรานั้นมีข้อมูลประกันสังคมเป็นอย่างไร ยอดเงินสะสมที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วเป็นเท่าไหร่หรือเราสามารถใช้สิทธิได้แล้วหรือยังง่ายๆ ด้วยช่องทางแอพเช็คประกันสังคม

เราตรวจสอบประกันสังคมอะไรได้บ้าง

ก่อนอื่นเลยเราควรทำความเข้าใจก่อนว่า การใช้สิทธิผู้ประกันตนในประเทศไทยแบ่งได้ทั้งหมด 3 แบบตามมาตรา 33,39 และมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนแต่ละมาตรานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราควรจะใช้สิทธิผู้ประกันตนมาตราไหน จะได้ตรวจสอบประกันสังคมของตัวเองได้ถูกต้องว่าเรามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในแต่ละมาตรา

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภาพ ว่างงานและรับเงินชราภาพ 
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภาพและรับเงินชราภาพ 
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนขาดรายได้ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เงินทำศพ เงินบำเน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์บุตร

โดยปกติสถานะของผู้ประกันตนจะแสดงหลังจากมีการจ่ายเงินสมทบไปแล้วประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งในการใช้สิทธิทุกครั้งที่เข้าการรักษาตัวในโรงพยาบาลจะต้องผ่านการตรวจสอบและเช็คสิทธิโดยพนักงานเวชระเบียนของทางโรงพยาบาลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยรายนั้นๆสามารถใช้สิทธิผู้ประกันตนได้แล้วหรือยัง

ในการตรวจสอบประกันสังคมมีสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้คือความจริงแล้วผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพได้ฟรีในโรงพยายาบาลของรัฐทั่วประเทศ รวมไปถึงในเรื่องการทำฟันผู้ประกันตนไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายก่อนแต่จะจ่ายเพิ่มในส่วนที่เกินจาก 900 บาทเท่านั้น

วิธีตรวจสอบประกันสังคม ปี 2565

หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจมาตราต่างๆของสิทธิผู้ประกันตนแล้ว เมื่อเราได้ทำการสมัครใช้สิทธิผู้ประกันตนแล้วเราควรจะต้องตรวจสอบประกันสังคมของตนเองว่าเราได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างเพื่อที่จะไม่พลาดสิ่งที่ควรจะได้รับ 

การตรวจสอบประกันสังคมสามารถทำได้ทางออนไลน์ด้วยการเช็คประกันสังคม sso ผ่านเว็บไซต์  www.sso.go.th ประกันสังคม วิธีการง่ายๆเพียงแค่เช็คสิทธิประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชนของตนเองเท่านั้น เพียงเท่านี้เราสามารถตรวจสอบยอดเงินสะสมของประกันสังคมที่เราได้หักจ่ายจากเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน เราสามารถเช็คได้ว่ายอดเงินสะสมที่ได้ชำระไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่ 

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อดีของการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนที่เรานำมาฝากเพื่อนๆทุกคน หวังว่าหัวข้อการตรวจสอบประกันสังคมในวันนี้จะช่วยให้ทุกๆคนเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้สิทธิผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น