Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
ประสบการณ์ต่างๆ
 Khunya : ประสบการณ์ต่างๆ
Subject Topic: โรคผิวหนัง Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1075
Posted: 08 November 2007 at 23:16 | IP Logged Quote Editor

หมอแผนปัจจุบันรักษาโรคที่รักษาไม่หายได้ด้วยมือเปล่า

รายงานการรักษาของนายแพทย์  วิโรจน์  วีรกิตติ

                 ผู้ป่วย  เป็นหญิงหม้าย  อายุ  72 ปี

                 อาชีพ  รับราชการบำนาญ ม. มหิดล

                 ประวัติ  ประมาณต้นมิถุนายน  2539  ผู้ป่วยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีผิวหนัง  บริเวณที่ถูกแสงแดด  โดยบริเวณนั้นจะมีสีคล้ำลง  โดยเฉพาะบริเวณหน้าคอ  แขน  และขา  นอกจากนี้ยังมีอาการผมร่วง  บวมที่มือและเท้า  นิ้วมือจะบวมตึง และมีสีแดง เหยียดนิ้วมือได้ลำบาก  และเหยียดออกได้น้อยกว่าปกติ  มีอาการชาตามปลายนิ้วมือ  ปากจะแคบลง 

                 ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้  ผู้ป่วยได้ไปปรึกษาแพทย์ทางโรคผิวหนัง  แพทย์ได้แนะนำให้สังเกตอาการต่อไปอีกระยะหนึ่ง จนกระทั่งวันที่ 27 มิ.. 39  ได้ไปพบแพทย์อีกครั้ง  คราวนี้มีอาการชัดเจนมาก  คือที่ผิวหนังบริเวณหน้าและคอ  จะมีลักษณะเป็นจุดขาวเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Salt and Pepper appearance ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ  กลืนอาหารได้สะดวก  ไม่ปวดข้อ  ถูกอากาศเย็นไม่มีอาการผิดปกติ

                 ผลการตรวจร่างกาย  พบว่า

1.        มือแข็ง (Stiffness of hand) กำมือไม่ลง

2.        มี Salt and Pepper appearance of the face and neck (Calcinoss)

3.        ชาตามปลายนิ้วมือ

4.        ความดันโลหิต  110/80  หัวใจและปอด ปกติ ผลเลือด ปกติทุกอย่าง

                 19มิ.. 39  ผลการตรวจ Test for Autoimmune disease ปรากฎว่า

                                   Anti  nuclear anti body (ANA)                          positive

                                   Anti  DNA                                                                   negative

                                   Film Hand  & Chest                                                normal

แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรค  SCLERODERMA

                 ผู้ป่วยได้รับการรักษาทางแผนปัจจุบันอยู่ 2 ปีเศษ  ดีขึ้นไม่มาก  ผิวหนังที่ฝ่ามือนิ้วมือ  ยังหนาแข็ง  กำมือไม่ค่อยลง  มองเห็นเส้นเลือดดำ  และเส้นเอ็นที่หลังมือไม่ชัด  ยังมองไม่เห็นรอยย่นที่ข้อมือทั้งสองข้าง  ผิวที่หน้าและคอยังหนาแข็ง

12 มกราคม  2542  ผู้ป่วยได้มารับการรักษาด้วยพลังกายทิพย์  โดยการแนะนำของเพื่อน ๆ คุณย่าได้ให้ผู้ป่วยเข้ารับการอบรมด้วย เพื่อจะได้รักษาตัวเองได้ต่อไป

                 หลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพประมาณ 1 เดือนเศษ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการดีขึ้นเห็นได้ชัด  สีผิวหนังที่ดำคล้ำก็เริ่มขาวขึ้นและบางลง  หน้าตาดูขาวขึ้น  อาการตึงของผิวหนังลดลง  รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น  แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม  นิ้วมือลดอาการบวมลงมาก  ดูนิ้วผอมเรียวขึ้น  ประมาณต้นเดือน  มิถุนายน  2542  อาการบวมที่มือทั้งสองข้างลดลงมาก  จนเห็นเส้นเลือดดำที่ผิวหนัง ได้ชัดเจน  สีผิวหนังที่ดำคล้ำที่หลังเท้า และเหนือข้อเท้าทั้งสองข้างจาง ลงมาก

ประมาณต้นเดือน  กรกฎาคม  2542  ผิวหนังนุ่มขึ้นอย่างมาก  มองเห็นรอยย่นที่ข้อมือด้านฝ่ามือได้ชัดเจนทั้งสองข้าง  ซึ่งเมื่อแรกมารักษาจะไม่เห็นเลย

นับตั้งแต่ผู้ป่วยได้มารับการรักษา  ที่อาคารพรสวรรค์  เป็นเวลา  5  เดือนเศษอาการดีขึ้นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับที่รักษามาก่ อน  2 ปี ครึ่ง ขณะรักษาด้วยพลังกายทิพย์ ผู้ป่วยก็คงรับประทานยาด้วย ซึ่งมี  Prednisokone เป็นตัวยาสำคัญ และแพทย์ก็ได้ลดขนาดยาลงเรื่อยๆ

โรค Scleroderma  นี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเนื้อเยื้อของร่างกายทั้งท ี่ผิวหนังและอวัยวะภายในอื่นๆ เช่น หลอดอาหาร ปอด หัวใจ  ไต  เป็นต้น  ในรายที่เป็นรุนแรงผู้ป่วยมักมีอาการไตวาย

ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคนี้  แต่พบว่าผู้ที่เป็นโรคนี้  ร่างกายจะผลิตสารโปรตีน  Collagen  มากเกินปกติ ซึ่งจะไปสะสมอยู่ในผิวหนัง  และตามอวัยวะของร่างกาย  ทำให้ความหนาและแข็งด้านของผิวหนัง  และทำหน้าที่ของอวัยวะภายในผิดปกติไป  นักวิทยาศาสตร์คิดว่าระบบภูมิต้านทานของร่างกาย  (Immune  System)  มีส่วนทำให้เกิดการสะสมของ  Collagen  ในผิวหนังมากเกินไป  และบางครั้ง  ก็อาจทำให้เกิด  Auto  immune  reaction  (ปฎิกิริยาต้านภูมิตนเอง)  ในระยะหลังนี้  จึงมีการจัดให้โรคนี้อยู่ในพวกที่เป็น  Autoimmune  disease  (โรคแพ้ภูมิต้านทานตนเอง)  เช่นเดียวกับโรค  S.L.E.  เป็นต้น

                 เนื่องจากโรคนี้เกิดจากการทำงานผิดปกติของเนื้อเยื่อของร่างกาย และยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน  ดังนั้นการให้การรักษาจึงมักเป็นการรักษา  Symptomatic  ตามอาการ  ยังไม่มียาใดที่จะรักษาโรคนี้ให้หายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 นับว่าข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสรักษา  ผู้ป่วยรายนี้ด้วยพลังกายทิพย์  (Cosmic)  ทำให้มีความเข้าใจของการทำงานของจักระที่ควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และการส่งพลังเพื่อไปกระตุ้นจักระที่อ่อนล้าของผู้ป่วยให้ทำงาน ดีขึ้น ทำให้ไปเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพที่กำลังเป็นอยู่   ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้  จากผิวหนังที่แข็งด้าน  กลับมาอ่อนนุ่มเหมือนเดิม  ในการรักษาผู้ป่วยรายนี้  คุณย่า  ให้ทำการปรับร่างกายผู้ป่วยโดยการกระตุ้นจักระให้มีความสมดุล  เพื่อให้จักระมีกำลังส่งไปกระตุ้น  กายทิพย์ให้ซ่อมแซม  แก้ไข  อวัยวะส่วนที่ผิดปกตินั้น  ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมทั้งส่ง  แสง  สี  เป็นการให้ยารักษาด้วย  ทำให้อาการรึทุเลาตามลำดับ  ซึ่งเป็นการรักษาที่ต้นเหตุมิใช่ปลายเหตุ

                 ในการรักษาได้ทำการรักษาโดยจับดังนี้

                 3-2                       1  นาที  

                 3-4                       1  นาที

                 4-5                       1  นาที

                 7*                         1  นาที

                 7*  6                        1  นาที    เป่า  สีแดง  สีส้ม  สีเหลือง  สีเขียว

เป็นการปรับจักระทั้ง 7 ให้มีความสมดุลตามปกติซึ่งทำให้ อาการของผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดั บดังปรากฎในภาพที่นำมาเสนอ ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้ท่านทั้งหลา ยเห็นความสำคัญของการทำสมาธิ เพิ่มจักระ ทำโยคะ สูดลมปราณให้เป็นประจำสม่ำเสมอตลอดไป เพื่อสุขภาพของท่านเองจะได้แข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อใดที่ท่านละเล ยจักระของท่านก็จะอ่อนกำลังลง ทำให้โรคภัยเบียดเบียนได้ง่าย และให้เห็นความสำคัญและเห็นความ อัศจรรย์ ของวิชาพลังกายทิพย์ ซึ่งสามารถทำให้ท่านนำมารักษาผู้ป่วยให้ห ายจากโรคได้ ด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างของท่าน และเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ

                 สุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณย่าเยาวเรศ  บุนนาค ที่ให้นำรายงานนี้มาเสนอต่อที่ประชุมวันนี้ และขอขอบคุณ ดร.ดำรง  ศิลปชัย ที่ได้กรุณาจัดทำภาพประกอบคำบรรยายไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

นายแพทย์วิโรจน์  วีรกิตติ
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0664 seconds.