Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
ประสบการณ์ต่างๆ
 Khunya : ประสบการณ์ต่างๆ
Subject Topic: ดร. เกศริน มนูญผล Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1075
Posted: 28 October 2007 at 12:35 | IP Logged Quote Editor

เรียนรู้…ประสบการณ์ฝึกพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ

 

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. เกศริน   มนูญผล

 

                 เมื่อปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547  ผู้เขียนได้รับการติดต่อจากคุณอา   ซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลสตูลและได้รับการหนุนเสริมจากคุณพ่อ  คุณแม่ให้เข้ารับการอบรมพลังกายทิพย์ปฐมจักระที่จัดโดยการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช    รุ่นที่ 3  ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   ด้วยความรู้สึกกระตือรื้นร้น  และอยากเรียนรู้  ตามคำเชิญชวนจึงไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมเรียนรู้วิชานี้  นับเป็นเป็นโอกาสดีมาก ๆ  ที่ได้มาพบวิชานี้จากคุณย่าเยาวเรศ  บุญนาค  ผู้ให้การอบรม  ตลอด  6  วัน    12  ชั่วโมง  ของการอบรมหลักสูตรปฐมจักระ  นั้นเปี่ยมไปด้วยแก่นสาระอันทรงคุณค่าที่คุณย่าเต็มใจมอบให้โดย ไม่คิดมูลค่าใด ๆ  ไม่เลือกปฏิบัติต่อศิษย์ต่าง  อาชีพ  ศาสนาและฐานะศิษย์ของคุณย่าจึงมีหลากหลาย   หากใครฝึกฝนต่อเนื่องก็สามารถไปถึงเป้าหมายปลายทางเดียวกันได้  นั่นคือสามารถดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของตน  และผู้อื่น  ให้เข็มแข็งด้วยการเป็นหมอมือเปล่าได้นั่นเอง

                 ผู้เขียนในฐานะนักวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามกฎหมาย    ยังรู้สึกชื่นชมในหลักสูตรอบรมอันมีเสน่ห์ของคุณย่ามาก   ตลอดการอบรม  6  วัน  12  ชั่วโมง  ผู้เขียนได้รับการเรียนรู้พัฒนาทั้งกายและจิต   เกิดการตื่นรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้เกี่ยวกับศักย ภาพ  อันซับซ้อนซ้อนทับของกายและจิตตนเองมากมาย  เทคนิคการถ่ายทอดของคุณย่า  เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเมตตาแห่งพรหมวิหารธรรม  ศิษย์ที่เอาจริงเอาจังฝึกฝนจะสัมผัสรู้เห็นและพัฒนาศักยภาพนี้ไ ด้ไม่ยาก  เทคนิคการถ่ายทอดของคุณย่าเหมาะที่ผู้เป็นครูควรมาศึกษาเรียนรู ้    ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่ได้นำวิชานี้มาฝึกฝนต่อเนื่อง  โดยทำโยคะ  เดินลมปราณ  ชาร์ทจักระ  นั่งสมาธิและรักษาตัวเอง  ส่งผลให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรงขึ้นระดับหนึ่ง   จากที่เคยเป็นภูมิแพ้ก็หายขาดช่วยชลอความเสื่อมของกระดูก นอกจากนี้เวลาถ่ายภาพยังมักปรากฏดวงแก้วแสงสีพิเศษ  เกิดขึ้นในภาพถ่ายบ่อยครั้งซึ่งเกิดความสงสัยมาตลอด  แต่ยังหาคำอธิบายที่ชัดเจนให้กับตัวเองไม่ได้จึงเก็บความสงสัยน ี้เอาไว้  ต่อเมื่อไปงานพืชสวนโลก  ก็ปรากฏภาพพิเศษนี้อีกในการแสดงม่านน้ำและบนดอยอินทนนท์  ซึ่งผู้เขียนได้มอบกล้องให้เพื่อนช่วยถ่ายทำมุมประมาณ 30  องศา  กับแสงอาทิตย์ก่อนเที่ยงก็ปรากฏภาพมวลแสงต่างสี คือ ม่วง  น้ำเงิน  เขียว  3  ระยะ  กรอบแสงสีน้ำเงินจะลงมาตรงหน้าผากพอดี   ผู้เขียนคิดว่านี่คงไม่ใช่การบังเอิญ   แต่ก็ยังหาคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ได้  ล่าสุดเมื่อมาพบคุณย่า  ซึ่งมาให้การอบรมรุ่นที่ 9  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช    จึงได้นำภาพเหล่านี้เข้าหารือ  และได้เอาแผ่นซีดีไปให้คุณย่าดู  คุณย่าบอกว่าใช่พลังคอสมิก  ผู้เขียนก็ยังงุนงงว่าเกิดและเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร  ก่อนนี้  ผู้เขียนมีความกังวลใจที่ไม่สามารถอธิบายตนเองให้กระจ่างได้  แต่ก็คิดว่าภาพเช่นนี้น่าจะมีประโยชน์อย่างน้อยก็สามารถนำมาใช้ เป็นสื่ออธิบาย  ให้แก่นักศึกษาและครูที่มาเข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพกับผู้เขียนให้ไ ด้ทำความดี  หากภาพดวงแก้วเหล่านี้คือ มวลพลังแห่งองค์เทพที่มาปกปักรักษาอธิบาลผู้คนเฉกเช่นองค์พ่อจต ุคามรามเทพที่มาปรากฏดวงแก้วให้เห็นในภาพถ่าย   และมีเจตนาที่จะสื่อให้เห็นแล้วก็ขอให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนได้สำร วมระวังเพื่อกอร์ปแต่กรรมดีเอาไว้   ดังคำที่คุณย่ากล่าวว่า “สวรรค์มีตา  เทวดามีจริง” ภาพที่ผู้เขียนถ่ายไว้นี้ล้วนเป็นเทวดาชั้นสูง และไม่ช้า  มนุษย์จะสามารถผลิตกล้องที่จับภาพเทวดาแต่งองค์ทรงเครื่องที่สว ยงามได้  ซึ่งผู้เขียนคิดว่ามีความหมายสองนัยก็คือ  มนุษย์จะผลิตกล้องถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นได้สำเร็จ   และมนุษย์จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้มองเห็น  จับภาพเหล่านี้ได้ด้วยตาเปล่าได้

                 จากประสบการณ์ที่เล่ามานี้ทำให้ผู้เขียนมีความศรัทธา  และเชื่อมั่นในวิชาพลังกายทิพย์ของคุณย่าซึ่งเป็นวิชาหนึ่งของก ารแพทย์ทางเลือกที่อาศัยการบำบัดตามหลักธรรมชาติ   และเชื่อว่าพลังคอสมิก  จากธรรมชาติแห่งจักวาลนี้  ยังมีความรู้  ความจริง  ที่มนุษย์อย่างเรา ๆ  ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาจิตและสมาธิอย่างจริงจัง  ยากเกินกว่าที่จะเรียนรู้  เข้าถึงและสัมผัสได้ด้วยตนเอง  แม้แต่ตัวผู้เขียนเองก็ยังไม่กระจ่างชัดในคำอธิบาย  และไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า  จึงต้องอาศัยเครื่องมือช่วยคือกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความเร็ว 5 ล้านพิกเซลนั่นเอง  

                 ผู้เขียนมั่นใจว่าผู้ที่ได้มาเรียนรู้วิชาพลังกายทิพย์ให้เข้าใ จ  เข้าถึงและฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอแล้ว  วิชานี้เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับลัทธิ  ศาสนาใด  คนทุกศาสนาสามารถเรียนรู้  และนำไปปฏิบัติได้  ทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลในการดูแลตนเอง  ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  บรรลุเป้าประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรนั่นคือ  ช่วยเหลือจรรโลงมวลมนุษย์ด้วยเมตตาจิต 

                 สุดท้าย  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  อานุภาพแห่งองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช    ท้าวจตุคามรามเทพ  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจักรวาล  จงคุ้มครองอภิบาล  คุณย่า  ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพลังกายทิพย์ให้ผู้เขียนได้รับประโยชน์ต ลอดไปด้วยเทอญ   ศิษย์ขอกราบขอบพระคุณ คุณย่าเยาวเรศ   บุญนาค ด้วยความเคารพยิ่งมา    โอกาสนี้

 

                                                                                                                             25  พฤษภาคม  2550

 

                  

Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0645 seconds.