Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
กิจกรรม
 Khunya : กิจกรรม
Subject Topic: สารจากย่าถึงศิษย์พลังกายทิพย์(16-17-18) Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1078
Posted: 08 April 2020 at 14:46 | IP Logged Quote Editor

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 (แรม 1 ค่ำ เดือน 5 )

สารจากย่า..... ข่าวถึงศิษย์พลังกายทิพย์ ( 16 )

ข่าวจากย่า...

ย่าไม่ได้ส่งข่าวสารมา 5 วัน มัวแต่จัดเก็บบ้าน
ผลดีคือรื้อไปรื้อมา พบของที่คิดว่าหายพอเจอดีใจมาก
บ้านสะอาด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหม่ จิตใจปลอดโปร่ง แข็งแรงขึ้น
แต่ยังไม่ลืมลูกศิษย์ทุกคน สวดมนต์เสร็จ ตั้งจิตอธิษฐานขอให้
ลูกหลาน เหลน ลูกศิษย์ทุกคน ประชาชนคนไทย
ประชากรทั่วโลก ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข
ปลอดภัยจากโรคโควิด19 ทุกคน

ย่ามีเรื่องเล่าโบราณก่อนพุทธกาล
สมัยที่จักรวาล โลกมนุษย์ นรก สวรรค์ เริ่มต้นใหม่
หลังจากโลกวินาศ แตกดับไปแล้ว และก็อุบัติเกิดโลกขึ้นมา
ซึ่งลูกศิษย์ทุกคนคงจะได้อ่านแล้วในหนังสือสวรรค์นรก
ที่ย่าได้แจกให้ไปแล้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ท่านทรงตรัสรู้ รู้แจ้งเห็นจริง พิสูจน์ได้

แม้แต่ก่อนพุทธกาล ก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกนี้
ก็มีมนุษย์ มียักษ์ มีเทวดา มีสิ่งมีชีวิตเหมือนโลกทุกวันนี้
แต่มนุษย์ ยักษ์ เทวดา ในยุคในภพนั้น มีฤทธิ์ มีเดช
มีกิเลสตัณหา มีอิทธิฤทธิ์ แก่งแย่งกันด้วย โลภะ โทษะ
โมหะ จนกระทั่งเกิดกลียุค เกิดสงครามแย่งชิงกัน
เพื่อจะครองโลก ในยุคโบราณยังมียักษ์ มีมาร
แย่งชิงกันจะครองโลกให้อยู่ในอำนาจของตน คือ

ยักษ์ใหญ่ครองอำนาจอยู่ทางทิศตะวันตก
ยักษ์ใหญ่ปกครองบริวารให้อยู่ดี กินดี มีสุข
ยักษ์โตครองอำนาจอยู่ทางทิศตะวันออก
ยักษ์โตมีกิเลส มีความโลภ ความโกรธ ความหลง
มีอุบายมากมาย ปกครองบริวารอย่างไร้เมตตา
ยากจน อดอยาก

ยักษ์โตต้องการครองโลกไว้แต่เพียงผู้เดียว
จึงเกิดสงครามแย่งชิงอำนาจกัน ผลสุดท้าย
ยักษ์ใหญ่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อกลยุทธ์อันชั่วร้ายของยักษ์โต

สงครามแย่งชิงอำนาจที่จะครองโลกมีมาตลอด
ที่มีโลกมนุษย์ โลกนี้แตกดับ แล้วอุบัติขึ้นใหม่
ก็เป็นอยู่เช่นนี้ ดังคำกลอนที่กล่าวไว้ว่า

แย่ง อาหารการกิน
แย่ง ถิ่นที่อยู่
แย่ง พธูสังวาส
แย่ง อำนาจกันครอง
นี่คือธรรมชาติของมนุษย์.

ประเทศที่ย่ำแย่ คือ ยักษ์ใหญ่ ชะตากรรมหนีไม่พ้น .......

**  หมายเหตุ : **
พิชิตโรคโควิด 19 ทุกคนต้องอาบแสงสุริยเทพ (แสงอาทิตย์)

ทุกเช้า 06.00 - 08.00 น.ใช้เวลา
ยืนหันหน้า 5 นาที หันหลัง 5 นาที

*(หันหน้าทิศตะวันออก 5 นาที หันหลังทิศตะวันออก 5 นาที)*
** ห้าม ศีรษะโดนฝน ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่หมวกหรือกางร่ม **

ด้วยความห่วงใยลูกศิษย์....

จาก..ย่า.

ดูภาพได้ที่ www.facebook.com/KhunyaYaowares


Edited by Editor on 21 April 2020 at 08:57
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1078
Posted: 10 April 2020 at 11:58 | IP Logged Quote Editor

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 (แรม 2 ค่ำ เดือน 5 )

สารจากย่า..... ข่าวถึงศิษย์พลังกายทิพย์ ( 17 )

ข่าวจากย่า...

ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาพินาศ..กัป..(กปฺป)ไม่สามารถกำหนดได้ว่ากี่ปี
ช่วงระยะเวลาของโลก ไม่สามารถกำหนดได้ว่ากี่ปี

จักรวาลถูกทำลายมี 3 ประเภท
1.เตโชสังวัฏฏอสงไขยกัป คือ กาลเวลาที่จักรวาลถูกทำลายด้วยไฟ
2.อาโปสังวัฏฏอสงไขยกัป คือ กาลเวลาที่จักรวาลถูกทำลายด้วยน้ำ
3.วาโยสังวัฏฏอสงไขยกัป คือ กาลเวลาที่จักรวาลถูกทำลายด้วยลม

โลกย่อมพินาศลงด้วยเหตุธรรม 3 ประการ
1.โลภเหตุ สมัยใดที่มนุษย์ทั้งหลายมีสันดานหนาแน่น
ด้วยความโลภ มีกามราคะ กอบโกย คดโกง
แย่งชิงกอบโกยโภคทรัพย์ เอารัดเอาเปรียบ เป็นต้น
สมัยนี้โลกจะถึงคราวต้องพินาศย่อยยับด้วยไฟ
เพราะเหตุด้วยอำนาจของความโลภนั้นมีความร้อนเหมือนไฟ

2.โทสเหตุ สมัยใดที่มนุษย์ทั้งหลายมีสันดานมากด้วยโทสะ
มีความโกรธ ความเกลียด ความริษยาอาฆาต ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ฆ่ามนุษย์ด้วยเล่ห์กลอุบาย แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ข่มเหงรังแกกัน
สมัยนี้โลกมนุษย์ย่อมถึงความพินาศด้วยน้ำ
เพราะเหตุแห่งโทสะย่อมกัดกร่อนจิตวิญญาณคล้ายน้ำกรด
เหตุนี้โทสะจึงเปรียบเสมือนน้ำกรด

3.โมหเหตุ สมัยใดที่มนุษย์ทั้งหลายมีสันดานมากด้วยโมหะ
ด้วยความหลงผิดในตัวตน ไม่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า
ขาดสติสัมปชัญญะ ถูกตัณหาเข้าครอบงำ จิตใจหลงใหลในโลกธรรม 8
ความแผ่ขยายของโมหะจึงมีสภาพคล้ายลมกรด
ที่ทำลายโลกมนุษย์ให้พินาศลง  โลกมนุษย์ที่แตกดับถูกทำลายด้วยไฟ
น้ำ ลม เป็นเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้แจ้ง
และแสดงไว้ถึงการเวียนว่ายตายเกิด แสดงถึงการทำกุศลและอกุศล
บาปบุญคุณโทษ จะนำมนุษย์ไปสู่สุคติ (มนุษย์ เทวดา พรหม)
หรือ ทุคติ (นรก เปรต อสุรกาย สัตว์)
รวมถึงการตั้งต้นใหม่ของจักรวาลมนุษย์.

ด้วยความห่วงใยลูกศิษย์....

จาก..ย่า.
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1078
Posted: 11 April 2020 at 07:23 | IP Logged Quote Editor

วันศุกร์ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 (แรม 3 ค่ำ เดือน 5 )

คุณย่าห่วงใยลูกศิษย์พลังกายทิพย์ทุกคน
จึงให้แนวทางการปฏิบัติตนในช่วงภาวะวิกฤติในช่วงนี้
ขอให้สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยทุกคนค่ะ


Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1078
Posted: 15 April 2020 at 21:55 | IP Logged Quote Editor


Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0859 seconds.