Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
กิจกรรม
 Khunya : กิจกรรม
Subject Topic: สารจากย่า เรื่องไวรัสโควิด-19 (6-7-8-9) Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1076
Posted: 18 March 2020 at 11:48 | IP Logged Quote Editor

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ( แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน )

สารจากย่า..... ข่าวถึงศิษย์พลังกายทิพย์ ( 6 )

ย่าขอส่งข่าวถึงศิษย์พลังกายทิพย์ทุกคน ซึ่งขณะนี้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจ
และสลดใจมากๆ ย่าเคยบอกกับลูกศิษย์ว่า ดวงของประเทศไม่ดีเลย
ย่าเกรงว่าจะเกิดการนองเลือด เพราะดาวมฤตยูจรเข้าภพมรณะของโลก
ครั้งแรกคิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 แต่การณ์กลับกันกลายเป็น
สงครามเชื้อโรคที่น่ากลัว ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ซี่งน่ากลัวมาก
และการป้องกันเตรียมตัวรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด- 19 นี้
ยังไม่ดีพอ  เช่น การปล่อยให้ประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศที่
โรคกำลังแพร่ระบาดเข้ามาโดยไม่ควบคุม
ที่หนีออกไปได้ย่อมจะไปแพร่เชื้อตามต่างจังหวัด

ย่าขอร้องให้ทางการได้ประกาศให้รู้ทั่วกันว่า
ผู้ที่เดินทางเข้ามาเป็นประชาชนจังหวัดใดหรือเขตใด
ในแต่ละพื้นที่จะต้องควบคุมดูแลคนเหล่านั้นไม่ให้ออกไปแพร่เชื้ อให้ผู้อื่น

ย่าของดการเรียนการอบรม และงดการรักษาที่อาคารพรสวรรค์ กรุงเทพฯ
โดยไม่มีกำหนด และเตือนไปยังลูกศิษย์ต่างจังหวัดให้งดการรักษาไว้ก่อน
จนกว่าจะสงบลง.

ยินดีด้วยกับศิษย์พลังกายทิพย์ที่เรียนแล้ว ที่ยังสามารถพึ่งตนเองได้...

ด้วยความห่วงใยลูกศิษย์

.... จาก..ย่า.

Edited by Editor on 21 April 2020 at 08:56
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1076
Posted: 18 March 2020 at 11:50 | IP Logged Quote Editor

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ( แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน )

สารจากย่า..... ข่าวถึงศิษย์พลังกายทิพย์ ( 7 )

** สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง **

ย่าขอส่งข่าวถึงศิษย์พลังกายทิพย์ทุกท่าน
ด้วยบุญบารมีที่ทำมาได้พบว่ามีวิชาพลังกายทิพย์
ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติมาตลอด ได้ช่วยคุ้มครองรักษาตนเอง
และคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคระบาด ไวรัสโควิด-19
ที่กำลังคุกคามชีวิตมนุษย์ทั้งโลกอยู่ทุกวันนี้

จำได้หรือไม่ว่า เวลาย่าสอน สอนซ้ำสอนซากว่าต้องชาร์จพลังทุกวัน
รักษาตัวเองทุกวัน ดูแลคนในครอบครัวทุกวัน
เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคภัยมีอาการผิดปกติเล็กน้อย
ให้เริ่มรักษา วัดอุณหภูมิทุกวัน ไม่ประมาท
งดการรักษาคนภายนอกเพราะไม่แน่ใจว่าเขาติดเชื้อมาหรือเปล่า
ไม่ใช่ไม่มีเมตตา แต่ชีวิตคนมีค่า ถ้าทุกคนไม่มีการป้องกันตนเอง
ติดเชื้อแล้วแพร่ขยายไปให้ผู้อื่นย่อมเป็นบาป

ย่าขอร้องให้คนที่เรียนไปแล้ว ฟอกเลือดได้แล้ว
โปรดรักษาตนเองด้วยวิธีดังต่อไปนี้

สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง เป็นเวลา 5 นาที

7 – 6 = 1 นาที 
7 – 5 = 1 นาที 
5 – 4 = 1 นาที 
4 – 3 = 1 นาที 
3 – 2 = 1 นาที 
ฟอกเลือดที่ชีพจรทั้ง 2 ข้างละ 1 นาที 
เป่า สีแดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า ไพลิน ม่วง

ด้วยความห่วงใยลูกศิษย์
.... จาก..ย่า.
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1076
Posted: 19 March 2020 at 18:42 | IP Logged Quote Editor

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ( แรม 11 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน )

สารจากย่า..... ข่าวถึงศิษย์พลังกายทิพย์ ( 8 )

เสียงสวดพุทธมนต์ป้องกันโรค

ข่าวดี ข่าวด่วน กับมวลมนุษย์ทั้งโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับมหันตภัย
คือ โรคระบาด ไวรัส โควิด-19 อยู่ในขณะนี้ แพร่เชื้อไปเกือบทั่วโลก
ข่าวดีที่ว่านี้คือ จะมีการสวดพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์
ที่สามารถระงับภัยที่กำลังคร่าชีวิตมนุษย์ทุกวันได้
พระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศไทยและพระสงฆ์ที่อยู่ต่างประเทศ
ทุกประเทศจะร่วมกันสวดมนต์ มีการถ่ายทอดสด

ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้ เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นต้นไป

ขอให้ศิษย์ทั้งหลายของย่าทุกคนเปิดวิทยุ โทรทัศน์
ทุกบ้านทุกแห่ง เสียงพุทธมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์
จะช่วยขจัดภัยอันตรายโรคร้ายแรงนี้ได้

บทสวดที่พระสงฆ์ทั่วโลกจะร่วมกันสวดพุทธมนต์
เพื่อขจัดภัยร้ายนี้ คือ "บทรัตนสูตร"
เมื่อครั้งพุทธกาลที่ชาวกรุงไพสาลี เกิดโรคอหิวา
ผู้คนล้มตายกันมากมาย สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรด
ให้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ สวดรัตนสูตร
ทำให้โรคอันตรายนี้ระงับสูญหายไปได้

ในวันเวลาดังกล่าว เปิดเสียงพุทธมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ดังๆ ก้อง
ทั้งโลกเพื่อชนะสงครามไวรัส เชื้อโรคนี้ได้แน่นอน.

ด้วยความห่วงใยลูกศิษย์....

จาก..ย่า
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1076
Posted: 22 March 2020 at 16:09 | IP Logged Quote Editor

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563      ( แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน )

   สารจากย่า..... ข่าวถึงศิษย์พลังกายทิพย์  ( 9 )  

สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองและการขจัดสารพิษและเชื้อโรค

    ย่าขอส่งข่าวถึงศิษย์พลังกายทิพย์ทุกท่าน 
ด้วยบุญบารมีที่ทำมาได้พบว่ามีวิชาพลังกายทิพย์
ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติมาตลอด ได้ช่วยคุ้มครองรักษาตนเอง
และคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคระบาด
ไวรัส โควิด-19 ที่กำลังคุกคามชีวิตมนุษย์
จำได้หรือไม่ว่า เวลาย่าสอน จะสอนเสมอว่าต้องชาร์จพลังทุกวัน
รักษาตัวเองทุกวัน ดูแลคนในครอบครัวทุกวัน
เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคภัยมีอาการผิดปกติเล็กน้อย
ให้เริ่มรักษา วัดอุณหภูมิทุกวัน ไม่ประมาท
งดการรักษาคนภายนอกเพราะไม่แน่ใจว่า
เขาติดเชื้อมาหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่มีเมตตา
แต่ชีวิตคนมีค่า ถ้าทุกคนไม่มีการป้องกันตนเอง
ติดเชื้อแล้วแพร่ขยายไปให้ผู้อื่นย่อมเป็นบาป 

    ย่าขอร้องให้คนที่เรียนไปแล้ว ฟอกเลือดได้แล้ว
โปรดรักษาตนเองด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง เป็นเวลา 5 นาที

ให้รักษาตัวเองทุกวันในช่วงเช้า
หรือรักษาคนในครอบครัวผู้ใกล้ชิดตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป

2 - 3 = 1 นาที
3 - 4 = 1 นาที
4 - 5 = 1 นาที
5 - 6 = 1 นาที
6 - 7 = 1 นาที

ฟอกเลือดที่ชีพจรทั้ง 2 ข้างข้างละ 1 นาที
เป่า สีแดง ส้ม เหลือง  เขียว ฟ้า ไพลิน ม่วง

ส่วนในตอนบ่ายห่างกัน 6 ชั่วโมงแล้ว
สามารถรักษาโรคที่ตัวเองเคยรักษาได้
สำหรับการรักษาในครอบครัวตัวเอง

เด็กอายุ 1- 8 ขวบ แบ่งเวลารักษา 1 นาที
คือ จับเพียงแค่อึดใจหรือลมหายใจเข้า-ออก
แล้วย้ายจักระตามแต่ละจ ักระ)

การฟอกเลือดฟอกเพียงอึดใจ
คือตามลมหายใจเข้าออกแต่ละจักระครบทั้ ง 7 สี

อายุ 8 - 12 ปี แบ่งเวลารักษา 3 นาที คือ
2 - 3 = 30 วินาที(ครึ่งนาที)
3 - 4 = 30 วินาที
4 - 5 = 30 วินาที
5 - 6 = 30 วินาที
6 - 7 = 30 วินาที

ฟอกเลือดที่ชีพจรทุกสี แดง ส้ม เหลือง
เขียว ฟ้า ไพลิน ม่วง(ฟอกที่ชีพจรมือซ้าย 1 ข้าง
หรือจะฟอกทั้ง 2 ข้างก็ได้)

เรื่อง การขจัดสารพิษและขับเชื้อโรคออกจากร่างกาย
(ให้ทำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง)

7 – 6  =  1 นาที
6 – 5  =  1 นาที  
5 – 4  =  1 นาที  
4 – 3  =  1นาที  
3 – 2  =  1 นาที   
ฟอกเลือดที่ชีพจรทั้ง 2 ข้างละ 1 นาที
เป่า สีแดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า ไพลิน ม่วง

สำหรับเด็กรักษาตามช่วงอายุเหมือนกับด้านบน
ต่ำกว่า 1 ปี รักษาเพียงแค่อึดใจ(ตามลมหายใจ)
จับตามแต่ละจักระ

1 -   8 ปี = 1 นาที

8 - 12 ปี = 3 นาที

12 ปีขึ้นไป 5 นาที

ด้วยความห่วงใยลูกศิษย์....  

จาก..ย่า.

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ตั้งแต่ 22 มีนาคม 63 เป็นต้นไป

Edited by Editor on 22 March 2020 at 16:14
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1076
Posted: 25 March 2020 at 16:46 | IP Logged Quote Editor


Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0820 seconds.