Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
การรักษา
 Khunya : การรักษา
Subject Topic: รักษาอาการจากฝุ่นละออง Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 970
Posted: 31 January 2019 at 09:20 | IP Logged Quote Editor

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ฝุ่นผง ขนาดเล็กมาก (2.5 ไมครอน)
ไม่อาจกรองได้ ด้วยขนจมูกหรือ ผ้ากรองแบบธรรมดา
ควรใช้หน้ากากที่หนาได้มาตรฐาน (N95 หรือ FFP2)ป้องกัน

- ดื่มน้ำมากๆ เพื่อขับสิ่งสกปรกออก
- หลีกเลี่ยงที่ที่มี ฝุ่นผงมาก
- หลีกเลี่ยงหรือลดกิจกรรมที่ต้องออกนอกอาคาร หรือ สวนสาธารณะ
- ควรชาร์จจักระภายในห้องที่มีแสงสว่างเข้าถึง

** เราอาจ ช่วยบรรเทาผลข้างเคียงได้ โดยวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ

การรักษาผู้อื่น
*********
7+6 = 1 นาที
5+ปอด = 2 นาที
ปอด+ฟอก = 2 นาที (เป่าสี ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า ม่วง)

การรักษาตนเอง
**********
7+6 = 1 นาที
5+จมูก = 2 นาที
5 +ปอด = 2 นาที 
(ฟอกต่างหาก อีก 2 นาที เป่าสี ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า ม่วง)


Edited by Editor on 31 January 2019 at 10:36
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0967 seconds.