Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
การฝึก การอบรม
 Khunya : การฝึก การอบรม
Subject Topic: รวม 2 หลักสูตร ระดับปฐมจักระ+พัฒนาจักระ Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1047
Posted: 07 February 2018 at 22:22 | IP Logged Quote Editor

สารจากย่า 1 ก.พ. 2561

เรื่อง รวม 2 หลักสูตรการเรียนระดับปฐมจักระ และ พัฒนาจักระ

     เนื่องจากผลงานการอบรมพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ครบ 23 ปี
ลูกศิษย์ที่ผ่านการอบรมในระดับปฐมจักระ ประมาณร่วมแสนคน
แต่ในส่วนที่ได้เข้าอบรมต่อในระดับพัฒนาจักระมีจำนวนไม่มาก
เท่ากับระดับปฐมจักระ มีสาเหตุหลายประการมาจากอาทิเช่น.....

- ข้อแรก ปัจจัยในการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาอบรมมีไม่พอ

- ข้อสอง เวลาไม่พอหรือว่างไม่ตรงกันกับวันที่จะเข้ามาอบรมพัฒนา

- ข้อสาม เมื่อจบระดับปฐมจักระแล้วต้องรอระยะเวลาในการอบรมพัฒนา

     เมื่อเป็นเช่นนี้...ย่าเสียดายลูกศิษย์ที่ขาดโอกาสดีๆ ด้วยเหตุต่างๆ
เหล่านี้ จึงคิดรวม 2 หลักสูตรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถฝึกอบรม
ภายใน 6 วัน มีความสามารถในการที่จะรักษาตนเอง และผู้อื่นได้
"สามารถฟอกเลือดได้"  "สามารถชาร์จจักระ" เพิ่มพลัง เพิ่มสติ
เพิ่มสมาธิได้มากขึ้น   ซึ่งเริ่มต้นหลักสูตรนี้ เมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2561
ที่สมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ อาคารพรสวรรค์
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ เป็นรอบแรก

วันที่ 15 มกราคม 2561 ที่วัดวังหิน จ.พิษณุโลก

วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

และจากผลการสำรวจปรากฏว่า ได้ผลดีขึ้น  ศิษย์ทุกคนมีความมั่นใจในตนเองรักษาตนเอง และคนอื่นได้ดีขึ้นมาก

      จากการเลื่อนเวลาการอบรม ทั้ง 3 แห่ง  จากเดิมเริ่ม 17.00 น.-19.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 16.00 น.-18.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาได้ผลดี เพราะแสงอาทิตย์มีส่วนสำคัญ
ในการเพิ่มพลังคอสมิกให้ดีขึ้น การชาร์จจักระ การรักษา  ไม่ควรทำตอนพระอาทิตย์ตกดินแล้ว ซึ่งทุกคนชอบอ้างว่า  ต้องทำงาน เลิกงานมาไม่ทัน ไม่มีเวลา แต่ย่าคิดว่า
ศิษย์ทุกคนที่มีความตั้งใจเรียนเพื่อตนเอง และรักตัวเองมากพอ ต้องขวนขวายและทำทุกวิธี หาหนทางให้ตนเองสามารถมาเรียน ได้ครบจบหลักสูตร และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมนำไปปฏิบัติต่อเนื ่องสม่ำเสมอทุกวันให้ตนเองและครอบครัว ได้

     ย่าหวังเห็นคุณภาพที่ดีในตัวของลูกศิษย์ทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทรักตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของตัวศิษย์ทั้งหลายเอง............

     จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ และศิษย์ที่สนใจ  เข้ารับการอบรมได้


ค้นหาข้อมูลไดที่ เว็บไซด์   www.khunya.in.th
Facebook :   https://www.facebook.com/KhunyaYaowares


ด้วยความปรารถนาดี....จากย่า...Edited by Editor on 20 September 2018 at 16:16
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1047
Posted: 19 February 2018 at 11:12 | IP Logged Quote Editor

** หลักสูตรนี้ สำหรับ **

1. ผู้ที่ไม่เคยเรียน วิชาพลังกายทิพย์ มาเลย

2. ผู้ที่เคยเรียนปฐมจักระแล้ว และต้องการเรียน ระดับพัฒนาจักระ

3. ผู้ที่เคยเรียนพัฒนาจักระแล้ว หรือ เรียนหลักสูตรรวมนี้แล้ว
แต่ต้องการมาเรียนทบทวนซ้ำ 


- สำหรับ ผู้ที่เรียนปฐมจักระแล้ว แต่ยังไม่เคยเรียนพัฒนาจักระ
สามารถมา ลงทะเบียนเรียนร่วมกับ หลักสูตรใหม่ได้ ทุกสถานที่
ตาม ตารางอบรม โดยแจ้งว่า เรียนปฐมจักระแล้วที่.....รุ่น....
(ไม่ต้องรับการกระตุ้นจักระ และไม่ได้รับตำราปฐมจักระ แต่จะได้ตำราพัฒนาจักระ)

- ผู้ที่เรียนพัฒนาจักระแล้ว หรือ เรียนหลักสูตรรวมนี้แล้ว
ต้องการมาเรียนทบทวนซ้ำ  สามารถมาเข้าเรียนได้
(แต่ต้องให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เคยเรียนก่อน เพราะหลายสถานที่
 มีพื้นที่จำกัด รับคนได้จำกัดมาก) โดยแจ้งว่า มาเรียนซ้ำ
(ไม่ต้องรับการกระตุ้นจักระ และไม่ได้รับตำราปฐมจักระ/พัฒนาจักระ)Edited by Editor on 25 April 2018 at 14:58
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0625 seconds.