Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
กิจกรรม
 Khunya : กิจกรรม
Subject Topic: การสร้างเสาอโศกครบทั้ง 4 แห่ง Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1047
Posted: 10 November 2017 at 09:31 | IP Logged Quote Editor

วันนี้มีข่าวมหากุศล
         คุณย่าขออนุโมทนาในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ย่าและลูกศิษย์พล ังกายทิพย์เพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมจิตร่วมใจช่วยกันสร้างวัดเก่าโบราณ หนองมน จ.ชลบุรี สำเร็จพร้อมทุกประการ จากการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันอุดหนุนร่วมกันจำหน่ายและซื้อขา ยหนังสือประกอบการอบรมในแต่ละครั้งที่มีการอบรม เมื่อรวบรวมเป็นเงินกำไรแม้เป็นเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าได้ร่วม กันสร้างกุศลกับคุณย่าที่ตั้งใจจะช่วยกันบำรุงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป โดยการสร้างเสาอโศกครบทั้ง 4 แห่ง คือ ..................

- ต้นแรก วัดเก่าโบราณ ( หนองมน ) จ.ชลบุรี
- ต้นที่สอง วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ (ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ)
- ต้นที่สาม วัดป่าธรรมอุทยาน จ.มหาสารคาม
- ต้นที่สี่ วัดป่าชัยรังสี จ.กำแพงเพชร

ครบทั้ง 4 ต้น ตามความตั้งใจที่ต้องการให้ประเทศไทยมั่นคงและเสาอโศกจะประกา ศความมั่นคงของพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป... .

ติดตามได้ที่...https://www.facebook.com/KhunyaYaowares


Edited by Editor on 10 November 2017 at 09:39
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1047
Posted: 10 November 2017 at 09:37 | IP Logged Quote Editor

พระเจ้าอโศกมหาราช จากพุทธประวัติ
............................................................ .............................

     ย่าขอนำประวัติพระเจ้าอโศกมหาราชมาลงใน FB ครั้งนี้ เนื่องจากได้สร้างเสาอโศกขึ้นมา 4 ต้น ครบตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความร่มเย็นเป็นสุขของปวงชนชาวไทย
     มีประชาชนคนไทยที่ไม่เคยรู้ประวัติของพระเจ้าอโศกมหารา ชและเสาอโศก และในขณะนี้มีหนังอินเดียสร้างหนังเรื่องอโศกมหาราชขึ้นมา ซึ่งมีผิดเพี้ยนจากในพุทธประวัติ จะทำให้เรื่องราวต่างๆ ผิดไปจากความเป็นจริง จะอธิบายดังนี้
     ในครั้งพุทธกาล สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงออกโปรดสัตว์(บิณฑบาตร) มีผู้คนชาวบ้านใส่บาตรเป็นจำนวนมากมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อ"ชัย" กำลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อน ได้มองเห็นการใส่บาตร เกิดจิตศรัทธาอยากใส่บาตรบ้าง มองหาของใส่บาตรรอบๆ ตัวไม่มี จึงตัดสินใจก้มลงกอบดินตรงนั้นตรงไปใส่ลงในบาตรของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์เห็นศรัทธาของเด็กน้อยนั้นเต็มเปี่ยม จีงพยากรณ์ไว้ว่า "หลังจากที่เราปรินิพพานไปแล้ว เจ้าหนูน้อยคนนี้จะเกิดเป็นลูกพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริ ยะ ผู้ครองแคว้นมคธ คือพระเจ้าพินทุสาร"
      พุทธกาลล่วงมา สองร้อยปีเศษ หนูน้อยชัยได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพินทุสารกับมเหสีเอกพระ นางสุภัทรา ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 184 มีน้อง 1 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 99 คน พระบิดาได้เห็นพระเจ้าอโศกมีนิสัยดุร้าย ร่ำเรียนการต่อสู้ ฆ่าผู้คนอย่างเหี้ยมโหดจนกระทั่งได้รับฉายาว่าจัณฑาอโศกราช หรืออโศกผู้เหี้ยมโหด จึงเกรงว่าจะมีภัยต่อพี่น้องจึงให้ไปครองเมืองอีกเมืองในแคว้ นมคธ ต่อมาพระเจ้าพินทุสารสวรรคตได้แต่งตั้งลูกชายภรรยารองขึ้นครอ งราชย์ ทำให้พระเจ้าอโศกกริ้วมาก ยกกองทัพเข้าชิงบัลลังก์ ได้ฆ่าพี่น้อง 99 คนทั้งหมด เหลือเพียงน้องร่วมมารดาองค์เดียว แล้วปราบดาภิเษกตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครอง ท่านได้ยกกองทัพเข้าตีแคว้น 8 แคว้น ซึ่งสมัยโบราณประเทศอินเดีย แบ่งการปกครองมีกษัตริย์รวม 8 แคว้น พระเจ้าอโศกเข้ายึดตีแตกรวมทั้ง 8 แคว้น เป็นประเทศของตนแต่ผู้เดียว
     ในการรบครั้งสุดท้ายมีทหารผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเกลื่อนสนามร บ พระเจ้าอโศกเห็นเลือดนองแผ่นดิน่ก็ทรงสลดพระทัยในความโหดร้าย ทารุณของสงคราม เพียงเพราะต้องการอำนาจให้อยู่ในมือตนแต่ผู้เดียวถึงกับทำลาย ชีวิตมนุษย์มากมายเช่นนี้ เมื่อเห็นเป็นเช่นนี้แล้วหลังกลับมาจากสงคราม พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์ไปอย่างสิ้นเชิง
อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าอโศกยังทรงหม่นหมองพระทัยอยู่ ได้ทรงพบสามเณรนิโครธ ที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยจึงนิมนต์มาแสดงธรรม สามเณรได้แสดงธรรมมีใจความว่า

" ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย
ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
ความไม่ประมาทไม่มีวันตาย
คนประมาทคือคนที่ตายแล้ว "

      คำเทศนาของสามเณรนิโครธได้จุดแสงสว่างให้กับพระเจ้าอโศก เป็นเหตุให้ทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา และทรงดำเนินนโยบายทะนุบำรุงพระราชอาณาจักร ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา กล่าวเฉพาะที่สำคัญ ได้แก่ การทรงสร้างมหาวิหาร 84,000 แห่ง เป็นแหล่งที่พระภิกษุสงฆ์ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย บำเพ็ญสมณธรรม และสั่งสอนประชาชน ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่ 3 และทรงส่งพระเถรานุเถระไปประกาศพระศาสนาในแว่นแคว้นต่าง ๆ 9 สาย สายที่ 8 นำโดยท่านโสณะกับท่านอุตระ ให้อัญเชิญพระไตรปิฎกที่สังคายนาแล้วมายังดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งมี สยาม พม่า ลาว เขมร เวียดนาม อินโดนีเซีย ประเทศเหล่านี้ได้รับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาจนทุกว ันนี้
      หลังจากพระเจ้าอโศกได้ทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแล้ว ท่านทรงมีความสุขอย่างยิ่ง ทรงใช้หลักการปกครองประเทศโดยหลักพุทธธรรม เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแพร่หลายไปในประเทศต่า ง ๆและทรงดำเนินนโยบายทะนุบำรุงพระราชอาณาจักร และเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยทางสันติตามนโยบายธรรมวิ ชัย คือการมีชัยโดยธรรม ได้สร้างเสาอโศกขึันเพื่อเป็นหลักฐานที่ประสูติของสมเด็จพระส ัมมาสัมพุทธเจ้าที่สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล และสร้างเสาอโศกขึ้นอีก 84,000 ต้น ทั่วประเทศอินเดีย
      ก่อนที่พระองค์จะทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา ทรงปรากฎพระนามว่า จัณฑาโศก คือ อโศกผู้ดุร้าย ครั้นหันมาทรงนับถือพระพุทธศาสนา และดำเนินนโยบายธรรมวิชัยแล้วได้รับขนานพระนามใหม่ว่า ธรรมาโศก คือ อโศกผู้ทรงธรรม และต่อมาภายหลังพระเจ้าอโศกกลับกลายมาเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถ ัมภกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
     เรื่องที่กล่าวมานี้โดยย่อ ศิษย์คนไหนต้องการรายละเอียดมากกว่านี้สามารถหาข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่ายแล้วในปัจจุบันนี้ สิ่งที่ย่าตั้งใจอยากให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงพระคุณของพระ เจ้าอโศกมหาราชที่ทรงนำประทีปแสงสว่างเข้าสู่ประเทศไทย และนำความเจริญรุ่งโรจน์มายังชมพูทวีปนี้ และยังมีความยิ่งใหญ่สำคัญต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเสาอโศกคือ ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ย่าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อย่าสร้างเสาอโศกได้ครบ 4 องค์ สำเร็จแล้ว อำนาจบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะประทานความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญรุ่งเรืองสู่ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราตลอดกาล.

..จากย่า..

ติดตามได้ที่...https://www.facebook.com/KhunyaYaowares
Edited by Editor on 10 November 2017 at 09:40
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0649 seconds.