Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
กิจกรรม
 Khunya : กิจกรรม
Subject Topic: สารจากย่าเดือน ธันวาคม 2559 Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1032
Posted: 06 December 2016 at 08:59 | IP Logged Quote Editor

สารจากย่า ประจำเดือน ธันวาคม 2559

....ต่อจากเดือน พฤศจิกายน 59


เชื้อกรรมของจิตใจและ Astral จะบรรจุไว้ด้วยพลัง และความอ่อนแอของมนุษย์แต่ละคน ทำให้มนุษย์สามารถสร้างอิทธิพล สำหรับอนาคตของมนุษย์ และกรรมของมนุษย์ที่ลิขิตไว้ ดังนั้นจึงมีเชื้อกรรมสองชนิด ที่ทำงานเพื่อต้องการความอิสสระ และกรรมของมนุษย์นั้น มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเอง โดยมีอนูอะตอมชนิดหนึ่งที่ยึดเหนี่ยว มนุษย์ให้ติดพันอยู่กับกรรมในอดีต

มนุษย์จะสามารถเอาชนะพลังกรรมในอดีต ของเชื้อกรรมของหัวใจได้หรือไม่ ? แน่นอนมนุษย์ทำได้ถ้าต้องการ จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้พลังจิต ที่สูงกว่าพลังจิตของคนทั่วไป จะต้องสร้างอิทธิพลในชีวิตประจำวันให้มีพลังดีที่สุด เพื่อมันจะไปล้างอิทธิพลของเชื้อกรรม ออกไปจากหัวใจมนุษย์ โดยจะไปหยุดการสั่นสะเทือนในเส้นเลือด ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อต่อมต่างๆของร่างกาย กรรมในอดีตสามารถลบล้างได้ ด้วยพลังอำนาจที่เก็บไว้ในประวัติปัจจุบัน ซึ่งจะไหลออกมาจากอนูอะตอมของจิตของเบื้องบน

       อย่างไรก็ดีมีรูปแบบของกรรม ที่ไม่สามารถจะทำให้หายแตกกระจายไปได้ บางครั้งมนุษย์เองในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณ คอยรอการเกิด , จะเลือกเอาภาระของกรรมบางอย่าง ด้วยตัวของมนุษย์เองต่อชีวิตภายหน้าเรื่องของเทพเทวดา ที่คอยเฝ้าคุ้มครองมนุษย์

( ซึ่งจะได้เรียนรู้ในบทต่อไป ) เทพเทวดานี้จะบอกให้รู้ว่า การที่มนุษย์ยอมรับเอาภาระดังกล่าวเข้าไว้ อาจจะทำให้วิญญาณของมนุษย์สูญเสียโอกาส ที่จะก้าวหน้าต่อไป เพราะกรรมประเภทนี้มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะได้

       ต้องระลึกไว้เสมอว่า กรรมที่ได้ลิขิตไว้ เมื่อได้เริ่มคลี่คลายออกไปจากชีวิตของท่าน จะสามารถขจัดได้โดยการทำกุศล ทำความดีให้มากๆในชีวิต จะสามารถลดบรรเทากรรม ให้เบาบางลงบ้างได้

      ดังนั้นจึงมีคนจำนวนน้อยมาก ที่สามารถดำรงตนอยู่ในความดี มีเมตตากรุณา อดทนให้อภัยและพยามยามขจัดความเห็นแก่ตัวออก

มนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณที่เป็นอิสสระ โดยอาจจะมีโอกาสเลือกทางเดินของชีวิตตนเอง แต่ในทันทีทันใดมนุษย์กับถูกยึดติดอยู่กับเชื้อกรรม จากกรรมในอดีตไม่มีวันสิ้นสุด มนุษย์มีจิตวิญญาณที่

อิสสระต่ออนาคตของตน แต่ตัวมนุษย์ก็ยังเป็นเหยื่อกรรมในอดีตของตน ความคิดต่างๆของมนุษย์ ตลอดจนความอ่อนแอของตนเอง เป็นคำถามที่ไม่มีกาลเวลา เช่นเดียวกับคำถามที่ไม่มีกาลเวลา ที่เฝ้าถามว่าอะไรเกิดก่อน ไก่หรือไข่นั่นเอง คำตอบก็คือว่าเมล็ดพันธุ์นั้น จะต้องมาก่อนการเกิด ดังนั้นไข่จึงต้องมาก่อนไก่ เพราะว่าไข่มีจุดเริ่มต้นในฐานะเป็นเมล็ดพันธุ์ในอดีตกาล

      ดังนั้นเมล็ดพันธุ์ของกรรมในอะตอมหัวใจ มีจุดเริ่มต้นนานมาแล้ว จากวิวัฒนาการของมนุษย์ และเมื่อแต่ละครั้ง ที่มนุษย์กลับชาติมาเกิดใหม่

ได้ทำลายประวัติสถิติกรรมของหัวใจมนุษย์ เพราะรูปภาพอะตอมที่ไม่พึ่งปรารถนา ได้แตกกระจายไปในสายโลหิต และถูกเผาไหม้ไปโดยประสบการณ์     ที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว ของมนุษย์แต่ละคน ปัจจัยที่เป็นแก่นสารนี้จะผ่านเข้าไปใน Astral หรือเชื้อกรรมของจิตตามคุณสมบัติ และนิสัยใจคอของคนดังกล่าว . ตรงที่นั้นมันจะเข้าครอบงำ

ผู้ที่อ่อนแอ หรือผู้มีอำนาจผู้ที่มีสติปัญญา หรือ  ผู้ที่โง่เขลา


อ่านต่อฉบับหน้า

 Edited by Editor on 06 December 2016 at 09:01
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0879 seconds.