Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
กิจกรรม
 Khunya : กิจกรรม
Subject Topic: สารจากย่าเดือนพฤศจิกายน 2559 Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 971
Posted: 01 November 2016 at 18:41 | IP Logged Quote Editor

สารจากย่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

(ต่อจากเดือน ตุลาคม 59)


มนุษย์มาจากผงฝุ่นละอองหรือจากกรรมลิขิต

             เชื้อแห่งกรรมจาก Astral ของดวงดาว อยู่ตรงศูนย์รวมเส้นประสาทตรงช่องท้อง ได้ซึมซับประทับบาปบุญคุณโทษ คุณสมบัติต่างของมนุษย์ที่ได้ทำมา สิ่งนี้ได้ไปครอบคลุมจิตที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอ หรือพลังลบที่ติดแน่นในนิสัยของมนุษย์ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา ตามความต้องการอารมณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าผู้ใดสั่งสมนิสัยในการดื่มสุรา หรือความอ่อนแอที่อยู่ในเชื้อแห่งกรรม Astral ของจิต อันเป็นนิสัยสันดานเดิมที่ติดตัวมาแต่ละคน เชื้อกรรมดังกล่าว เป็นข้อมูลแห่งความปรารถนาของอารมณ์ในชีวิตของมนุษย์ โดยมันจะเทเชื้อกรรมเข้าไปในสายโลหิตของมนุษย์ พร้อมทั้งนำเอา อิทธิพลต่างๆของกรรม เข้าไปสู่ต่อมต่างๆของร่างกายมนุษย์

ข้อที่ควรจำให้ดี คือ คุณสมบัติเชื้อกรรมของ ทางด้านอารมณ์ของมนุษย์ ที่ได้สร้างสมไว้ในอดีตมีคุณสมบัติดีพร้อม แต่มันก็ไม่ใช่เชื้อกรรมที่จะสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติได้ในปัจจุ บันทันที โดยจากความพยายามของมนุษย์  

ฉะนั้นเชื้อกรรมในจักราศี จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน และอนาคตของมนุษย์แต่ละคน

             เชื้อกรรมของจิตใจ ซึ่งอยู่ตรงต่อมรูปกรวยก็เป็นที่เก็บสถิติ เป็นสถิติที่ผูกพันธ์ติดกับมนุษย์ และเป็นคุณสมบัติในจิตของแต่ละคน มันจะบันทึกพลังของจิตใจ และปัญญาที่ได้รับการพัฒนาผ่านทางมนุษย์ ที่มีความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการตลอดชีวิตของเขา และมันยังเป็นอะตอมของปัจจุบันของอนาคตอีกด้วย ในข้อที่ว่ามนุษย์สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในทันที หรือโดยการเปลี่ยนแปลงในจิตของมนุษย์เอง


“ ขอให้เจ้ามนุษย์ทั้งหลายจงได้รับการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยการพัฒนาจิตของเจ้าใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ คือ สิ่งที่เจ้าได้ทำไว้ในอดีตชาติ มันสามารถทำให้เกิดพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ขณะนี้จะมีผลกระทบ

ต่อปัจจุบัน และอนาคตของเจ้า “


             ขออธิบายเรื่อราวที่แตกต่างไปจากข้างต้น เกี่ยวกับเชื้อกรรมของร่างกายตรงหัวใจ ซึ่งเป็นอะตอมที่บรรจุเรื่องราว ในอดีตของมนุษย์แต่ละคนไว้ รวมทั้งร่างกายอารมณ์จิตวิญญาณ ในขณะที่ จักราศีและเชื้อกรรมอะตอมของจิต ถูกบรรจุไว้ด้วย คุณสมบัติของอารมณ์และจิต แต่เชื้อกรรมของหัวใจ จะมีรูปภาพอีเล็กทรอนิกส์ที่ครบถ้วน ได้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ตลอดจนการมีชีวิตภายในวิญญาณที่มีอิสระ ในขณะที่จักราศีและเชื้อกรรมของจิต จะปล่อยคุณสมบัติด้านอารมณ์ และจิตไหลเข้าไปในสายโลหิต เชื้อกรรมในจิตมนุษย์ จะปล่อยภาพของอะตอมที่แท้จริง ในอดีตของมนุษย์ออกมา

           มีปัญหาที่ถูกถามบ่อยๆว่า มนุษย์นั้นเป็นตัวหุ่นของโชคชะตา พรหมลิขิต กรรมะ หรือว่ามนุษย์เป็นจิตวิญญาณที่อิสระ ที่มีอำนาจที่จะเลือกทางเดินลิขิตโชคชะตาของตนเองได้ สิ่งที่ลึกลับเหล่านี้ทำความสงสัยให้มนุษย์ มาเป็นล้านศตวรรษแล้ว คำตอบจะหาได้เชื้อกรรมทั้งสาม

             เชื้อกรรมของหัวใจ ซึ่งบรรจุข้อมูลในอดีตของมนุษย์ไว้ตลอดไป ทำให้มนุษย์ต้องผูกพันธ์อยู่กับกรรม

อ่านต่อฉบับหน้า

Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0742 seconds.