Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
กิจกรรม
 Khunya : กิจกรรม
Subject Topic: รายการวิถีธรรม "พลังกายทิพย์" โดย คุณย่า Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1047
Posted: 24 October 2016 at 11:00 | IP Logged Quote Editor

พลังกายทิพย์ โดย คุณย่าเยาวเรศ บุญนาค    "รายการวิถีธรรม"  
ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง FIVE HD เวลา 6.30-7.00 น.(จานดำPSI ช่อง 51)

11/9/59    เทป1-ประวัติ วิชาพลังกายทิพย์    27.44นาที  
https://www.youtube.com/watch?v=_bBJRagRGN4

18/9/59    เทป2-ประสบการณ์รักษาของผู้ที่เรียนไปแล้ว    26.46นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=fMyKzr0EYsg

25/9/59    เทป3-ประวัติการสอนในประเทศต่างๆ    28.59นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=_aB9huZG56k

2/10/59  เทป 4 ปฐมจักระ วัดเก่าโบราณ   27.51นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=Ae10jWaoNV4


--/--/--   ตอน1 ความเป็นมา และการสอนในจังหวัดต่างๆ และในต่างประเทศ    18.09นาที
https://www.youtube.com/watch?v=cm8ulpfHoww

--/--/-         ตอน2 วิชานี้สามารถพิสูจน์ได้จริง    10.28นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=_yxDse5hHUY

6/11/59    วัดเก่าโบราณ    33.59นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=wEPMYlLpSKg
 
20/11/59    โรคกรวยไตอักเสบ โรคเกาต์    36.21นาที  
 https://www.youtube.com/watch?v=qVgQEioUFI4

27/11/59    โรงแรมสตาร์ ระยอง     27.43นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=mlJ57tOxa_Y

28/11/59    โรคกรวยไตอักเสบ โรคเกาต์    17.50นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=hsS0PwYDMvg

29/11/59    สัมภาษณ์ คุณ วุฒินันท์ รัตนเมธานนท์ ที่เคยเป็นโรค
โรคไวรัสเข้าตา ตาพร่ามัว และ เบาหวาน  17.54นาที
https://www.youtube.com/watch?v=f17R85p__lw

4/12/59    หลวงพ่อจำเนียร สอนวิปัสสนา    28.41นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=WiO13nj1QKM

11/12/59    หลวงพ่อจำเนียร สอนวิปัสสนา    28.04นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=XazA5mcSNBc

18/12/59    หลวงพ่อจำเนียร สอนวิปัสสนา    27.18นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=Uki-jtbAQYc

25/12/59    เชิญชวนอบรมวิปัสสนา ที่วัดเก่าโบราณ    27.55นาที
https://www.youtube.com/watch?v=IjkPxT6JQRo&t=885s

1/1/60    อวยพรปีใหม่ 1    28.04นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=JSRriwgM7k4

15/1/60    มะเร๊งต่อมน้ำเหลือง    28.15นาที  
https://www.youtube.com/watch?v=hwsfrjD_VxQ

22/1/60    อวยพรปีใหม่ 2    34.42นาที  
https://www.youtube.com/watch?v=qmswZRmBNNQ

29/1/60    แอมพาร์ค 4    28.38นาที   
https://www.youtube.com/watch?v=gAAK0XSB4wc


Edited by Editor on 28 May 2017 at 22:01
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1047
Posted: 26 February 2017 at 22:12 | IP Logged Quote Editor

26/2/60  อบรมที่อาคารพรสวรรค์ รุ่น 464  28.42นาที 
https://www.youtube.com/watch?v=nmn4a7aWn3Y
 
19/2/60 โรงแรมสยามเฮอริเทจ 30.20นาที  
https://www.youtube.com/watch?v=rOvBh2VjNkk


Edited by Editor on 06 April 2017 at 17:42
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1047
Posted: 19 March 2017 at 22:58 | IP Logged Quote Editor

พลังกายทิพย์ โดย คุณย่าเยาวเรศ บุญนาค    "รายการวิถีธรรม"  
ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง FIVE HD เวลา 6.30-7.00 น.(จานดำPSI ช่อง 51)

== เดือน มีนาคม 2560 ==

วันที่ 5/03/60
https://youtu.be/xDJ2FPhI1uw
"คุณย่าขอให้ ทุกท่านสละเวลามาเรียน 6 วันเพื่อดูแลตัวเองก่อนที่จะป่วย
ร่างกายเหมือนเครื่องยนต์ต้องบำรุงรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ
เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ใช่ไสยศาสตร์  เป็นพลังคอสมิค   
วิชานี้จะเป็นประโยชน์ในการรักษาตนเองและผู้อื่น  และจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต  "

วันที่ 12/03/60
https://youtu.be/XKblIO1Tt3s
"ต่อจาก คราวที่แล้ว ....
เรียนแล้วต้องปฏิบัติทุกวันเพื่อให้จักระแข็งแรง แต่ละจักระ  จะมีหน้าที่เฉพาะ
ตัวอย่างเด็กปัญญาอ่อน ได้รับการรักษาต่อเนื่อง สามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนปกติได้
พระพุทธเจ้าจะสอนให้เราลด ละ เลิกกิเลส และอบายมุข จะนำพาเราไปพบกัลยาณมิตร
ยังไม่ช้าเกินไปที่ ทุกท่านจะมาเรียน เพื่อไปดูแลตนเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ...
ขั้นปฐมจักระ สอนฝึกโยคะ นั่งสมาธิ  รักษาตนเอง และการรักษาผู้อื่น
ด้วยพลังคอสมิค  โดยต้องมากเรียนให้ครบทั้ง 6 วัน"

วันที่ 19/3/60
https://www.youtube.com/watch?v=yKDIhjIH6NE
คุณย่ายินดีสละเวลาไปสอนวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ
ให้กับสถาบันและองค์กรต่างๆ  (โดยจองวัน-เวลาล่วงหน้า มาที่สมาคมฯ)
คุณย่าไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  เพียงต้องการเผยแพร่วิชาความรู้ เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้น 
นอกจากนี้  คุณย่าได้จัด  "อบรมวิปัสสนาควบคู่กับการเรียนวิชาพลังกายทิพย์"
ที่วัดเก่าโบราณ  ปีละ 3 ครั้งอีกด้วย (ดูรายละอียดได้ ในตารางอบรม)


วันที่ 26/03/60
https://www.youtube.com/watch?v=R1I4j0j0x7o
เชิญชวนทุกท่าน มาเรียน 6 วัน ห้ามขาด  ไม่ต้องเสียเงิน
คุณย่า เล่าประวัติ พระเจ้าอโศกมหาราช
ประวัติ อาจารย์ แนบ มหานีลานนท์  ที่มีต่อ พระพุทธศาสนา
การฝึกวิปัสสนา

== >> เดือน เมษายน 2560
http://www.khunya.in.th/forum/forum_posts.asp?TID=2142สนใจเข้าฝึกอบรมโครงการพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดูรายละเอียดวันเวลาการอบรมได้ที่ www.khunya.in.th หรือสอบถามที่
โทร.02591-5271-2/02580-3388(ในเวลาราชการ)


Edited by Editor on 28 May 2017 at 22:05
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0640 seconds.