Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
การฝึก การอบรม
 Khunya : การฝึก การอบรม
Subject Topic: ย่าขอแจ้งข่าว Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 965
Posted: 12 October 2016 at 22:17 | IP Logged Quote Editor

ข่าวจากย่า

        ด้วยสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ได้รับเชิญจาก คุณอรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม ขอให้ คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค ไปอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 1 วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 58 รุ่นที่ 2 วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 7-12 มีนาคม 2559 ประชาชนและพยาบาลเข้ารับการอบรมทั้ง 3 รุ่น เป็นจำนวนกว่า 300 คน ทุกคนประสบความมั่นใจในสมาธิและพลังของตนเอง ที่สามารถนำมาดูแลทนุบำรุงร่างกายของตนได้

        ตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี ที่ย่าได้อบรมวิชานี้เกือบทั่วประเทศ ลูกศิษย์ทุกคนทราบดี ว่าสมาคมได้จดทะเบียน และมีวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง (ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ เลขอนุญาตที่ ค.๓๘๙/๒๕๔๔ อนุญาต ณ วันที่ 13 กันยายน 2544 ) ไม่เคยออกเรี่ยไรเงินเข้าสมาคม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม และ ค่ารักษา ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้รับความรู้ไปก็ไม่เคยเดือดร้อนด้ วยวิธีการใดๆจากย่าและสมาคมฯ

        แต่บัดนี้ความเดือดร้อนได้ประสบกับสมาคมฯ และย่ากับลูกศิษย์ผู ้ช่วยในการอบรม ในการสอนรุ่นที่ 3 ที่ศูนย์อบรมเขต 2 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคำสั่งตาม Line ไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์ว่า…..

       “คำแนะนำเบื้องต้นจากนักกฎหมาย สสจ. ที่ทำงานด้านนี้…. เขาบอกว่า หากเป็นแพทย์ทางเลือกตามกฎหมาย ที่ถูกต้องไม่เป็นไ ร แต่หากไม่ใช่ก็จะเป็นข้อความที่เป็นเท็จ..... และหากเป็นการรักษาผู้ป่วย..... ไม่สามารถโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ไม่ได้....“

        ข้อความจาก Line นี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น ย่าได้ส่ง (ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ เลขอนุญาตที่ ค.๓๘๙/๒๕๔๔ อนุญาต ณ วันที่ 13 กันยายน 2544 ) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องมาโดยตลอด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง แต่ก็ยังมีคำสั่งตามมาให้ระงับการ อบรมในรุ่นต่อๆไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559

         ย่าขอแจ้งให้ทราบว่า ย่าไปอบรม ณ ที่ใด ขอให้ดูวัน เวลา และสถานที่ในการอบรม จาก www.khunya.in.th เท่านั้น

          และขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่มีชมรม หนึ่ง ที่ได้มีการ Line เชิญชวนให้มารับการรักษาด้วยพลังจิตว่าง จาก คุณกิตติ ที่เคย เป็นลูกศิษย์ของย่า ซึ่งมีการรักษาด้วยพลังจิตว่าง ซึ่งไม่ใช ่วิชาพลังกายทิพย์ที่ย่าสอน    ย่าขอให้ผู้ที่เชิญคุณกิตติไปทำการรักษาทางนี้ "อย่าได้นำเอาชื่อของย่าและสมาคมไปกล่าวอ้างเป็นอันขาด"   ย่าไม่เคยสอนนอกเหนือไปกว่าหลักสูตร ที่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ และมอบไว้กับกรมแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขไว้เรียบร้อยแล ้ว และของดการอบรมของชมรม ในวันที่ 21-26 มีนาคม 2559 ส่วนกำหนดการอบรมสถานที่อื่นๆ และการอบรมที่สมาคมยังมีการอบรมในวันและเวลา ที่ประกาศใน www.khunya.in.th ตามปกติ

       จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2559


                                                             จาก คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค

Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .1328 seconds.