Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
กิจกรรม
 Khunya : กิจกรรม
Subject Topic: สำหรับผู้มาใหม่ Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1078
Posted: 18 January 2009 at 21:23 | IP Logged Quote Editor

สำหรับผู้มาใหม่ / คำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ)

1.สมาคมฯ นี้มีวัตถุประสงค์อะไร?
2.รักษาโรคอะไรได้บ้าง?
3.เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?
4.สมาคมฯ มีรายได้จากทางใด?
5.การเข้ารับการอบรม ต้องทำอย่างไรบ้าง?
6.เรียนที่ไหนได้บ้าง?
7.ต่างจังหวัดมีไหม?
8.รักษา แล้วหายไหม?
9.การรักษาแต่ละครั้งนานใช้เวลานานเท่าใด? วันหนึ่งกี่ครั้ง? และต้องรักษากี่วันถึงจะหายไข้?
10.สมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ใด? รถเมล์สายใดผ่านบ้าง?
11.เรียนกี่วัน?
12.เรียนยากไหม? ทุกคนเรียนได้ไหม?
13.ใครเป็นอาจารย์?
14.เป็นไสยศาสตร์หรือไม่? ต้องเป็นชาวพุทธหรือไม่?
15.ต้องมีการครอบครู หรือ ยอมรับข้อแม้อะไร หรือไม่?

1.สมาคมฯ นี้มีวัตถุประสงค์อะไร?

     วัตถุประสงค์(แบบย่อ) คือ
        เพื่อจัดกา รอบรมวิชาพลังกายทิพย์ และให้การบำบัดรักษา แก่บุคคลทั่วไป

    วัตถุประสงค์(แบบเต็ม)
     1-ศึกษาค้นคว้าวิจัยและอบรม วิชาพลังกายทิพย์(พลังงานธรรมชาติในร่างกายมนุษย์)
     2-อบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับรู้จักใช้พลังกายทิพย์ป้องกั น และรักษาสุขภาพตนเองและผู้อื่น
     3-เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข่าวสารข ้อมูลเกี่ยวกับ วิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ  อันประกอบด้วย  การฝึกสมาธิ   ฝึกเดินลมปราณ  และฝึกโยคะ ให้แก่มวลชนทั่วโลก
     4-นำวิชาพลังกายทิพย์เข้ามาช่วยผสม ผสานกับแพทย์แผนปัจจุบัน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน และบำบัดโรค
     5-ดำเนินการด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
     6-ส่งเสริมงานวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
**จากใบจัดตั้งสมาคม**  เลขอนุญาตที่ ค ๓๘๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔

2.รักษาโรคอะไรได้บ้าง?

    สามารถบำบัดรักษาได้มากมายหลายโรค(โดย ใช้พลังจิต) ทั้งโรคที่ทราบสาเหตุ และไม่ทราบสาเหตุ  แต่ถ้ามีผลการตรวจโรคจากแพทย์แผนปัจจุบันมาด้วย จะทำให้ รักษาได้ตรงจุดมากขึ้น (ช่วยบรรเทาอาการ หรือหายได้ง่ายขึ้น)

3.เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?
     ทางสมาคมฯ ทำเพื่อเป็นการกุศล ผู้มารับการรักษา หรือมาอบรม จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

4.สมาคมฯ มีรายได้จากทางใด?
    เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทราในงานขอ งสมาคมฯ และค่าสมาชิกรายปี

5.การเข้ารับการอบรม ต้องทำอย่างไรบ้าง?
    ท่านสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่สม าคมฯ  ในวันที่เปิดอบรม (ดูได้จากตารางกำหนดการอบรม )  หรือ ที่อื่นตาม ที่ระบุไว้ในตารางอบรม
    ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ  ควรพูด-เขียนภาษาไทยได้  เคยมีชาวต่างชาติ มาเรียนสำเร็จไปแล้ว 4-5 คน แต่ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิด (ทางเราจัดหาล่ามช่วยแปล)

    ใช้สำเนาบัตรประชาชน  1 ใบ

6.เรียนที่ไหนได้บ้าง
    ปกติ ที่สมาคมฯ จะเปิดอบรมทุกเดือน  ส่วนสถานที่อื่นๆ มีการเปิดอบรมเป็นครั้งคราว (ดูได้จากตารางกำหนดการอบรม )

7.ต่างจังหวัดมีไหม?
    มีเปิดสอนหลายจังหวัด (รวมทั้งต่างประเทศด้วย แต่ไม่บ่อยนักเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง) (ดูได้จากตารางกำหนดการอบรม )

8.รักษา แล้วหายไหม?
    ดูผลการรักษาได้จาก หน้ากระดานข่าว หัวข้อ "ประสบการณ์" 

หรือ ดูได้ที่รายงาน ผล งานวิจัยนายแพทย์ชิน บูรณธรรม

9.การรักษาแต่ละครั้งนานใช้เวลานานเท่าใด? วันหนึ่งกี่ครั้ง? และต้องรักษากี่วันถึงจะหายไข้?
    การรักษาครั้งหนึ่งๆ ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น วันหนึ่งสามารถรักษาได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นโรคที่ร้ายแรง สามารถเพิ่มการรักษาเป็นวันละ 2 ครั้งก็ได้ (แต่ต้องห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)
    ต้องรักษากี่วันจึงหายนั้น ไม่สามารถกำหนดได้แน่ชัด ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งระดับของโรค ตัวผู้ป่วยเอง สภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น **บางกรณีอาจหายได้เพียงการรักษาครั้งเดียว**  บางกรณีสามครั้ง  บางกรณีเป็นปี หรือ ต้องรักษาไปตลอดชีวิตก็มี (เช่นโรคเบาหวาน เป็นต้น)

10.สมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ใด? รถเมล์สายใดผ่านบ้าง?
    สมาคม"สถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ" อาคารพรสวรรค์ เลขที่ 40/4 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ ถนนประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กทม.10900
    มีรถเมล์สาย 37 ผ่าน หรือ อาจนั่งรถมอเตอร์ไซด์จากวิน ที่หน้าวัดเสมียนนารี ก็ได้ ดูแผนที่

11.เรียนกี่วัน?
          หลักสูตรใหม่(ปฐมจักระ+พัฒนาจักระ) เรียน 6 วัน วันละ 2 ชั่วโมง จันทร์-เสาร์
ตารางกำหนดการอบรม

 12.เรียนยากไหม? ทุกคนเรียนได้ไหม?
    เราสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น คือไม่มีความรู้พื้นฐานมาเลย ด้วยภาษาง่ายๆ กระชับ และครบถ้วน สามารถเรียนได้ทุกคน (ถ้ามีความรู้พื้นฐาน  ด้านสมาธิ  ลมปราณ สรีระมนุษย์ มาบ้างจะทำให้เรียนได้ง่ายขึ้น)   จำกัดอายุผู้เรียนต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี อายุสูงสุดไม่จำกัด

13.ใครเป็นอาจารย์?
     ปรมาจารย์คนแรก คือ ท่านฟาโรห์โซเซอร์แห่งอียิปห์
     ผู้ที่ถ่ายทอดมาคนแรก คือ หลวงปู่ดาสิรา นาราดา (พระภิกษุ ชาวศรีลังกา)
     พลเรือตรีหลวงสุวิชาญแพทย์  
     ดร.โรเบิร์ท แชนนี่
     คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค
     มาสเตอร์ที่เรียนสำเร็จขั้นกายทิพย์ อีกนับร้อย ๆ คน

14.เป็นไสยศาสตร์หรือไม่? ต้องเป็นชาวพุทธหรือไม่?
    ไม่ใช่ไสยศาสตร์แน่นอน ไม่มีการเสกมนต์ คาถา หรือ ใช้ความเชื่อเหนือโลกใดๆ ทุกสิ่งเป็นวิทยาศาสตร์ และไม่ขึ้นกับศาสนาพุทธ ผู้เรียนที่นับถือศาสนาใดๆ ก็สามารถเรียนได้ (ที่อเมริกา สอนอิงศาสนาคริสต์- ที่ไทย สอนอิงศาสนาพุทธ)

15.ต้องมีการครอบครู หรือ ยอมรับข้อแม้ อะไร หรือไม่?

    การเรียน การสอนของเรา เป็นแนววิทยาศาสตร์ ไม่มีการครอบครู หรือ ไม่มีกฏระเบียบข้อแม้ใด ๆ   เพียงแต่ขอให้ถือศีล 5 ในระหว่างที่เรียนเท่านั้น เพื่อให้จิตบริสุทธิ์ ทำสมาธิได้ง่าย ไม่จำกัดศาสนา (ผู้เรียนอาจนับถือศาสนาใดๆ ก็ได้ เช่น คริสต์ อิสลาม เป็นต้น หรืออาจไม่ได้นับถือศาสนาใดๆ เลย)   การนั่งสมาธิ ก็นั่งเก้าอี้ปกติ  ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิ  ใส่เสื้อผ้าสีใดก็ได้ (สุภาพ ปกติ) ไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาว และไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ มาก่อนEdited by Editor on 08 August 2019 at 21:32
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1078
Posted: 23 June 2013 at 22:21 | IP Logged Quote Editor

ใครอยากเพิ่มคำถาม-ตอบอะไร ที่เห็นว่าน่าสนใจ สำหรับผู้มาใหม่ ก็เชิญช่วยกันเติมเลยนะครับ จะได้ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไข
หรือเห็นว่าที่ เขียนข้างบนควรเพิ่ม หรือ แก้อย่างไร ก็ยินดีครับ
จะโพสต์ตรงนี้เลย หรือ ใช้ Private Messenger ส่งไปยัง Editor ก็ได้นะครับ
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Pome
NewUser
NewUser


Joined: 31 May 2008
Online Status: Offline
Posts: 23
Posted: 25 June 2013 at 18:27 | IP Logged Quote Pome

ตอนนี้มีคนเรียนสำเร็จไปซักกี่คนแล้วครับ
Back to Top View Pome's Profile Search for other posts by Pome
 
Pome
NewUser
NewUser


Joined: 31 May 2008
Online Status: Offline
Posts: 23
Posted: 25 June 2013 at 18:29 | IP Logged Quote Pome

โรคจิตเภท  พอรักษาได้ไหมครับ
Back to Top View Pome's Profile Search for other posts by Pome
 
anucha
NewUser
NewUser


Joined: 04 March 2007
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 2
Posted: 25 June 2013 at 18:35 | IP Logged Quote anucha

โรคที่หนักๆ คนรักษาจะติดโรค หรือป่วยเสียเองหรือไม่ (กรณึที่เป็นคนรักษามือใหม่ ยังไม่ค่อยเก่ง) 
Back to Top View anucha's Profile Search for other posts by anucha
 
anucha
NewUser
NewUser


Joined: 04 March 2007
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 2
Posted: 25 June 2013 at 18:37 | IP Logged Quote anucha

ผู้รักษาต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ หรือไม่?  และมีอะไรเป็น เครื่องรับรองหรือแสดงว่า เป็นผู้มีพลังในการรักษาจริง
Back to Top View anucha's Profile Search for other posts by anucha
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1078
Posted: 20 July 2013 at 14:45 | IP Logged Quote Editor

- โรคจิตก็มามารถรักษาได้แต่ต้องใช้เวลาพอสมควร(อาจเป็น หลายเดือน หรือ หลายปี)
- ผู้รักษามือใหม่ ไม่ต้องกลัวว่าจะป่วยเสียเอง  เพราะพลังไหลเข้าทางจักกระ ต่าง ๆของผู้รักษาเอง  และไหลออกไปตามฝ่ามือของผู้รักษาสู่ตัวคนไข้
-ผู้รักษาเป็นเพียงตัวกลาง ส่งผ่านพลังไปยังคนไข้เท่านั้น (ไม่เสียพลังของตนเอง ทั้งยังได้รับพลังจากภายนอกอีกด้วย)
-ขณะนี้ยังไม่มีใบรับรองวิชาชีพ และไม่มีเครื่องมือที่ชัดเจนในการวัดพลัง หรือ ระดับสมาธิของผู้รักษาทั่วๆไป  (เฉพาะการอบรมระดับกายทิพย์เท่านั้น ที่มีการทดสอบสมาธิ และระดับพลัง ผู้รับการอบรมทุกคน)
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Sakesun
NewUser
NewUser


Joined: 01 August 2015
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 1
Posted: 01 August 2015 at 08:10 | IP Logged Quote Sakesun

ผู้สูงอายุ ที่มีอาการเริ่มต้นของอัลไซเมอร์ สามารถรักษาหรือเยียวยาได้บ้างไหมครับ
ปจบ. อายุ77ปี ต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 2ครั้งครับ
Back to Top View Sakesun's Profile Search for other posts by Sakesun
 
pukpik
NewUser
NewUser


Joined: 07 October 2015
Online Status: Offline
Posts: 1
Posted: 07 October 2015 at 17:54 | IP Logged Quote pukpik

สวัสดี คุณย่า และคุณน้าๆ น้าาค้าบ

อยากจะขอเข้าอบรม พลังจักระ ด้วยคนได้ไหมฮ้าบบ. ^-^

อยากศึกษาด้านนี้ เพื่อเป็นความรู้ ต่อการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาจิตตนเอง ด้วยหลักแห่งพระพุทธ และสัพพะสัตว์
ผสมกับ หลักวิทยาศาสตร์. ปรัชญาด้านศาสนา กรรมฮ้าบ

แน่นอนค้าบว่า อาจไม่กลัวที่จะใช้ประโยชน์ เพื่อรักษาตนเอง กับ
คนในครอบครัว... และแน่นอนว่า กลัวคับ...
กลัวการนำไปรักษา ผู้อื่น...เพราะเรื่องการรักษาแบบนี้ มีความ
ซ้อนกันกับเรื่องกฎแห่งกรรม การแทรกแซง และสิทธิอำนาจจาก
เบื้องบนด้วย. ^-^

ช่วยสอนให้น้อง ด้วยได้ไหมค้าบ...ตื่นเต้นๆๆ
ปล. เพิ่งทราบว่ามีศาสตร์ด้านจักระนี้ วันนี้เองค้าบ...
พลาดคอรสอบรมช่วงวันที่ 5 ตุลานี้มาเรยย... แต่จะรอน้ะ
คับ..

ขอบพระคุณน้าค้าบ
Back to Top View pukpik's Profile Search for other posts by pukpik
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0664 seconds.