Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
กิจกรรม
 Khunya : กิจกรรม
Subject Topic: สารจากย่า ประจำเดือนมกราคม 2552 Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1056
Posted: 29 December 2008 at 22:45 | IP Logged Quote Editor

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2552 ย่าขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนจงประสพแต่ความสุขความเจริญ มีอายุยืนยาว  แม้สถานการณ์ของโลกกำลังวุ่นวาย เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก แต่ลูกศิษย์ของปู่ดาสิรา นาราดา ทุกคนสามารถมีตนเป็นที่พึ่ง มีสติสัมปชัญญะ มีศีล มีสมาธิ มีวิริยะอุคสาหะ จะนำตนและครอบครัวผ่านพ้นวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้ทุกคน ยกเว้นผู้ที่ละทิ้งไม่ปฏิบัติ

หวังความสุขความเจริญตลอดไปจงปฏิบัติดังนี้

1.รักษาศีล
2.ทำสมาธิ
3.ทำโยคะ
4.รักษาตนเองและครอบครัว
5.แผ่เมตตารักษาเพื่อนมนุษย์
    ย่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลกนี้  จงประทานความสุขความเจริญให้แก่ลูกศิษย์ของย่าทุกคน

Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0635 seconds.