Home       
     ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Donation
ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2544
 
1.
มูลนิธิชัยพัฒนา
19,895,230.33
2.
ทุนการกุศลสมเด็จย่า
200,000.00
3.
ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1,200,000.00
4.
มูลนิธิศิริราชในกิจการของมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย
671,860.00
5.
มูลนิธิสนั่นสุมิตร
120,000.00
6.
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
100,000.00
7.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
94,500.00
8.
มูลนิธิศิริราช
130,000.00
9.
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน
728,704.00
10.
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
30,000.00
11.
โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
30,300.00
12.
มูลนิธิชัยพัฒนา (จากการขายหนังสือ)
200,000.00
13.
อภิธรรมมูลนิธิ
39,000.00
     
     
     
รวม   23,439,594.33
 

 
 
 
หนังสือ "ค้นหาวิธีบำบัดโรคด้วยตัวท่านเอง"
หนังสือ "มนตราเพื่อสุขภาพ"
หนังสือ "ฝึกถอดกายทิพย์"

 

 

 

 
(c) Institute of Cosmic Energy for Healing -1998/2001 40/4 Tesbannimit Tai Road, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand. .(02) 633-2307