Home

admin@khunya.in.th
nopp@khunya.in.th amnat@khunya.in.th

 

 

 

 

 

 

เรื่องน่ารู้
หนังสือ"ตาทิพย์"
 

ลักษณะพิเศษของรัศมีร่างกาย

การทำความเข้าใจและความรอบรู้ในรัศมีสี แสง ของท่านเริ่มต้นด้วยการเข้าใจถึงคุณสมบัติขั้น พื้นฐานของรังศีรัศมีเสียก่อน

ทุกๆ รังศีรัศมีของ มนุษย์ทุกคนมีคลื่นสั่นสะเทือนเป็นของตนเอง

สนามพลังงานแต่ละสนามเป็นของตนเองโดยเฉพาะ ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะมีสองสนามก็ตาม อาจมีความคล้ายคลึงกันบ้างเล็กน้อย รังสีรัศมีนั้น มีสีแสงและ เสียง มีสนาม แม่เหล็ก ไฟฟ้าของ ตัวมันเอง แต่ พลังและความหนาแน่นของ รังศีรัศมีจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เพราะมนุษย์มีคลื่นความถี่เฉพาะตนเอง

เมื่อคลื่นความถี่ของรังศีรัศมีของร่างกายท่าน เกิดชึ้นใกล้เคียงกับคลื่นความถี่ของผู้อื่นบางคน ก็จะ เกิดการรวมตัวกันขึ้นโดยธรรมชาติ

ท่านก็จะสนิทสนม กับผู้นั้นได้อย่างง่ายดาย ไม่เป็นการแปลกปลาดเลย ที่จะพบว่า การสนิทสนม กลมเกลียวดังกล่าว เป็นสัญญาณของการผูกพันกันในอดีตชาติ ซี่งก็เป็นไปได้ ในบาง โอกาศ แต่มันดูเหมือนว่า เป็นการสท้อนของรังศีรัศมีของร่างกายที่มีรูป แบบคล้าย ๆ กัน แสดงให้เห็นถึง รังสีที่ใกล้เคียงกันของคลื่นความถี่ของ ร่างกาย อารมย์ จิต และวิญญาณ ในแต่ละระดับโดยไม่ต้องคำนึงถึง ความเกี่ยว พันกันในอดีตชาติ

ในอีกทางหนึ่ง ก็มีบางคนที่มีรังศีรัศมีร่างกายของเขามีคลื่นความถี่ ที่แตกต่าง กันมากมายกับรัศมีของ ท่าน ซึ่งมีผลทำให้เกิดความไม่ชอบคนผู้นั้นทันที หรือเกิดความรู้สึกไม่สบาย หรือถูกพลังต่อต้านผลักออก ฯลฯ ในหลายๆครั้งที่ความ รู้สึกประทับใจอ่อนไหว ซาบซึ้งในครั้งแรกที่ท่านได้รับ แสดงให้เห็นถึงผลสท้อน ที่รัศมี ร่างกายของท่านที่ปรับคลื่นความถึ่เข้าได้กับผู้อื่น แต่มันไม่ได้หมาย ความว่า จะมีการผิดพลาดต่อผู้อื่น แต่ เป็นเพราะสนามหลังงานของทั้งสองคน ยังไม่สามารถเทียบระดับคลื่นกันได้ อะไรเป็นเหตุให้ไม่สามารถ เทียบสนาม พลังให้เข้ากันได้ในตอนแรกระหว่างคนสองคน แต่ถ้าได้พัฒนาในการทอประ สานพลังงานกันในระหว่างคนสองคนให้มีโอกาศอยู่ใกล้ชิดกันในระยะเวลาหนึ่ง และสิ่งนี้มักเกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลได้แสดงให้ เห็นถึงแนวคิดแนวเดียวกับ ความพึงพอใจในฝ่ายตรงข้ามอยู่บ้าง และท่านจะเรียนรู้ที่จะปรับและเปลี่ยน คลื่น ความถี่ของพลังงานร่างกายของท่านด้วยการฝึกหัด ซึ่งจะทำให้ท่าน สามารถเข้ากันและมีความสัมพันธ์ที่ดีงาม กับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น นุ่มนวลขึ้น นี่เป็นเทคนิคโบราณที่ช่วยทำให้บุคคลิกลักษณะท่าทางของท่านดีขึ้น และท่าน ควรปรับพลังรัศมีร่างกายของท่านให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและผู้คน บ่อยครั้งที เดียวที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และบ่อยครั้งในรูปแบบของการป้องกันตนเอง ท่านจะเรียนรู้โดยใช้จิตสำนึกควบคุมมันได้ เพื่อท่านจะได้ สามารถปฏิบัติต่อ สนามพลังงานอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงรอบ ๆตัวท่านเอง


บทความข้างบนนี้ เป็นบทความที่มีอยู่ในตำราเรื่อง
How to See and Read the Aura ซึ่งได้นำมาลงสองตอนแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้ที่ ศึกษาเรื่องของอำนาจจิตและพลังคอสมิก ที่จะได้ฝึกเพื่อทำ ตนให้ก้าวขึ้นสู่มิติ ใหม่ ที่สุขสงบและสดใสต่อชีวิต ผู้ใดสนใจ สั่งจองได้ที่ สถาบันพลังกายทิพย์เพื่อ สุขภาพ ใน ราคาเล่มละ 200.- บาท หักค่าใช้จ่ายแล้ว กำไรนำเข้าสู่มูลนิธีชัย พัฒนาทั้งหมด ผู้ที่ลงมือปฏิบัติจะรับผล ด้วยตนเอง

ด้วยความปราถนาดี


เยาวเรศ บุนนาค


 
 
 

 

 

 

 
(c) Institute of Cosmic Energy for Healing -1998/2001 40/4 Tesbannimit Tai Road, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand.