Home

admin@khunya.in.th
nopp@khunya.in.th amnat@khunya.in.th

 

 

 

 

 

 

เรื่องน่ารู้
หนังสือ"ค้นหาวิธีบำบัดโรคด้วยตัวท่านเอง"
 

หนังสือ "ค้นหาวิธีบำบัดโรคด้วยตัวท่านเอง"

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังอำนาจจิตที่ อยู่ในตัวของทุกท่าน  คุณย่า เยาวเรศและทีมงานได้ร่วมกันแปล หนังสือที่เขียนโดย ดร. โรเบิร์ต แชนนี่ อาจารย์ท่านหนึ่งของคุณย่า โดยตั้งชื่อเรื่องเป็น ภาษาไทยว่า "ค้นหาวิธีบำบัดโรคด้วยตัวของท่านเอง" หนังสือเล่มนี้ ดร. แชนนี่ได้รวบรวมวิธีการบำบัดโรคด้วยอำนาจจิต ซึ่งท่านใช้เวลากว่า ๕๐ ปี เพื่อทำความเข้าใจแนวความคิดด้านการบำบัดโรค และการแยกแยะ วิธีการที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจได้รวดเร็วและง่ายต่อ การฝึกและปฏิบัติ ภายในเล่มนี้ ……เป็นผลงานที่........

แปลโดยทึมของคุณย่าที่เข้าใจสาระของการบำบัดโรคพลังธรรมชาติด้วยอำนาจสมาธิ

การแปลที่ดีเป็นหัวใจของการถ่ายทอดจากภาษาหนึ่งไปยังอีก
ภาษาหนึ่ง  คุณย่าเยาวเรศมีความตั้งใจมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้จาก
หนังสือที่อาจารย์ของท่านผู้หนึ่ง (ดร แชนนี่) ได้ลงแรงแต่งขึ้น
ทีมแปลของคุณย่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบำบัดโรคทางจิตมาแล้ว
ทุกท่าน จึงแปลหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยความประณีตและความเข้าใจใน
เนื้อหา ยึดความถูกต้องตามต้นฉบับเป็นหลัก เพื่อให้อ่านง่าย 
เข้าใจง่าย และแนะนำไปฝึกปฏิบัติได้ง่าย

 จุดพลังในกายของคุณ

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า จิตของมนุษย์เรามีอำนาจ บำบัดโรคได้ชะงัด เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า อำนาจจิตเป็นผู้ผลิต ยาขนานเอก ถึงกระนั้น คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักใช้อำนาจจิตเพื่อบำรุง รักษา สุขภาพให้ดีเลิศอยู่เสมอ  ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ? เพราะเรา
ยังไม่ทราบวิธีจะนำพลังจิตมาใช้นั่นเอง ดร. โรเบิร์ต แชนนี่ 
เป็นท่านแรกที่ได้รวบรวมวิธีการบำบัดโรคด้วยอำนาจจิต
มาไว้ในที่เดียวกันในหนังสือเล่มนี้ โดยท่านใช้เวลากว่า ๕๐ ปี 
เพื่อทำความเข้าใจแนวความคิดด้านการบำบัดโรค ลงมื แยกย่อยวิธีการที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจได้ และง่ายต่อการฝึก
และปฏิบัติ

 ค้นหาวิธีการบำบัดโรคด้วยตัวท่านเอง

หลังจากที่ได้ทำงานร่วมกับคนจำนวนนับพัน ดร. แชนนี่ ได้ปรับแต่งวิธีการบำบัดโรคให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  โดยท่านตระหนัก
ดีว่าการบำบัดโรควิธีหนึ่งใช้ได้ผลดีเฉพาะบางคน เพราะแต่ละ
คนต่างสนองตอบต่อการรักษาแตกต่างกันไป  ด้วยคำแนะนำ
ของ ดร. แชนนี่ ตัวท่านเองสามารถค้นหาวิธีรักษาตัวเองให้ได้ผล
และนำมาใช้รักษาสุขภาพให้กับชีวิตของท่านได้  นอกจากนี้ 
ท่านจะได้พบวิธีบำบัดโรคมากมายในหนังสือเล่มนี้ ที่ท่านอาจนำ
ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่โชคร้าย  ต้องตกเป็นเหยื่อ
ของความเจ็บป่วย

 ร่างกาย จิต และวิญญาณ

เดิมที ตั้งใจว่า จะแต่งหนังสือออกมาเป็นชุดในหัวข้อนี้ ด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้ จึงอ่านง่าย ใช้เวลาอ่านไม่มาก แม้ยามว่างจากกิจธุระประจำวัน ก็ยังศึกษาเป็นบางตอนได้ 
ใช้เป็นเอกสาร อ้างอิง หรือเพื่อปูพื้นการศึกษาในยุคอุทกชก
 (Aquarian Age) ซึ่งเป็นยุคใหม่ที่กำลังจะย่างมาถึง  
ไม่ว่าท่านจะมีวิธีการรักษาสุขภาพให้ตนเองหรือบำบัดโรค
ให้คนอื่นในแนวใด   หนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านเข้าใจซาบซี้ง ในเรื่องของชีวิตทุกแง่มุม ไม่ว่าด้านกาย  
ด้านจิตใจ และจิตวิญญาณ

 ของแถมจากคุณย่า

มีอยู่หลายตอนที่เรื่องราวของศาสนาคริสต์ปรากฏอยู่ในหนังสือ สำหรับผู้อ่านชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธอาจจะไม่ค่อยซาบซี้ง ด้วยเหตุนี้  คุณย่าเยาวเรศจึงมอบของแถมด้วยเรื่องราวทำนองเดียวกัน ในศาสนาพุทธ และเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตัวท่านเอง แต่โดย รวมแล้วคณะผู้แปลหนังสือเล่มนี้ไม่ประสงค์ให้สาระเรื่องการบำบัดโรค ด้วยอำนาจ สมาธิต้องอิงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นการเฉพาะ.

 ** ซื้อหนังสือได้ที่อาคารพรสวรรค์ **

 

 


 
 
 

 

 

 

 
(c) Institute of Cosmic Energy for Healing -1998/2001 40/4 Tesbannimit Tai Road, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand.