Home

admin@khunya.in.th
nopp@khunya.in.th amnat@khunya.in.th

 

 

 

 

 

 

กำหนดการอบรม
สมัครเรียน
 สมัครเรียน วิปัสสนา และวิชาพลังกายทิพย์ ที่วัดเก่าโบราณ ได้ที่
รับจำนวนจำกัด ! ! สมัครด่วน! ! (ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ)
ที่ วัดเก่าโบราณ และ สมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ

โทร. 02-591-5271 - 2 , 02–590-3388 ในเวลาราชการ
หรือที่ ไลน์กลุ่ม "วัดเก่าโบราณ-รอ-อบรม"
หรือ ที่ LINE id : khunya.in.th
หรือ ที่ LINE id : khunya.orgแผนที่
 วัดเก่าโบราณ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

pic00 pic00


อบรมปฏิบัติฝึกวิปัสสนา
  วิปัสสนา วัดเก่า วัดเก่าโบราณ (ตรงข้ามตลาดหนองมน) จ.ชลบุรี

เปิดการอบรม "ปฏิบัติฝึกวิปัสสนา และพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ" รุ่นที่ 18
ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. - อาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 2563

********************************************

ตารางเวลาการอบรมฝึกวิปัสสนา

วันอาทิตย์ (วันแรก)
15.00 น. ลงทะเบียน เข้าที่พัก
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30 น. สวดพุทธมนต์ในพระอุโบสถ
19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ - วันเสาร์
05.00 น. ตื่น
06.00 น. ทำโยคะ
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. สวดมนต์ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม
09.00 น. เข้ารับการอบรมเรียนรู้เรื่อง การทำสมาธิ
สมถะ 40 อย่างจากพระปลัดจำเนียร
10.30 น. พัก ฝึกการกำหนดลมหายใจ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เข้าอบรมวิชาความรู้ในพระพุทธศาสนา
คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
15.00 น. พัก
15.30 น. รับประทานอาหารเย็น(ศีล5)/น้ำปานะ(ศีล8)
16.00 น. อบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ
18.00 น. จบการอบรมประจำวัน
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ (วันสุดท้าย)
05.00 น. ตื่น
06.00 น. ทำโยคะ
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. สวดมนต์ที่พระอุโบสถ
11.00 น. จบการอบรม

*หมายเหตุ*
- การแต่งกาย ใส่ชุดปกติ (ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว)
- ถือศีล 8 (ยกเว้น ท่านที่มีปัญหาสุขภาพ)
- การฝึกโยคะ ควรใส่กางเกงยืด หรือกางเกงใส่สบาย ๆ

อบรมปฏิบัติฝึกวิปัสสนา
  ตารางวัดเก่า รุ่นที 1 วันอาทิตย์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

รุ่นที 2 วันอาทิตย์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558
รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558
รุ่นที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558

รุ่นที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559
รุ่นที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
รุ่นที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

รุ่นที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 19- วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

รุ่นที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 13 (รุ่นพิเศษ) วันศุกร์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

รุ่นที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่16 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

รุ่นที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
รุ่นที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563


 
 
 

 

 

 

 
(c) Institute of Cosmic Energy for Healing -1998/2001 40/4 Tesbannimit Tai Road, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand.